De NVTL is er voor zijn leden en biedt haar leden voordeel aan. Dienstverlening en Service zijn dan ook belangrijke kerntaken.

> NVTL Helpdesk

De NVTL streeft er naar op termijn een (digitale) helpdesk in het leven te roepen waar aangesloten bureaus terecht kunnen voor praktische vragen rondom bijvoorbeeld auteursrecht, het doen van projecten in het buitenland of geschillen met opdrachtgevers.
De gezamenlijke huisvesting met de BNA, BNO en de BNSP biedt grote mogelijkheden om op veel van deze aspecten de samenwerking en kennis te intensiveren en daarbij gebruik te maken van elkaars faciliteiten. De verschillende beroepsverenigingen zijn hierover op dit moment in gesprek.
Uiteraard kunt u ook nu al met dergelijke vragen terecht bij de NVTL.

> Juridisch advies

De NVTL ondersteunt haar leden bij juridische vraagstukken als arbeidscontracten, auteursrecht, aanbestedingsrecht en verzekeringskwesties. De wijze van ondersteuning is afhankelijk van het vraagstuk maar bestaat in ieder geval uit de mogelijkheid kosteloos eerstelijns juridisch advies te krijgen. 
U kunt voor juridisch advies contact opnemen met het secretariaat van de NVTL.

> Standaard voorwaarden DNR 2011 (herzien 2013)

Veel leden hanteren bij hun opdrachten de voorwaarden van De NIeuwe Regeling (DNR).  DNR is een standaard regeling voor afspraken tussen de landschapsarchitect en zijn opdrachtgever. De DNR is ontwikkeld in samenwerking met  de BNA  (Branchevereniging van Nederlandse Architectenbureaus).
U kunt de regeling downloaden vanaf de website van de BNADNR 2013

> meer informatie over service/kortingen