De NVTL behartigt als enige beroepsvereniging in Nederland de belangen van de Tuin- en landschapsarchitecten.

> Netwerk en lobby

De NVTL adviseert gevraagd en ongevraagd de (rijks)overheid op het gebied van wetgeving die van invloed zijn op de beroepsuitoefening. Zo is de vereniging intensief betrokken bij de implementatie van de vernieuwde Wet op de Architectentitel in de vorm van regelingen en het Beroepservaring programma (BEP) door het Bureau Architectenregister.

Daarnaast heeft de voorzitter van de NVTL intensief contact met de Rijksadviseur voor het Landschap waardoor ook op rijksniveau het geluid van de vakgemeenschap verwoord wordt.
Op internationaal niveau worden de belangen van onze leden behartigd via de EFLA die actief lobbywerk verrichten binnen de Europese Unie.
Een overzicht van het totale netwerk van de NVTL leest u hier.