IN 2020 VOLGT WEDEROM EEN NIEUWE OPGAVE !
VOLG DE WEBSITE BNSP EN NVTL VOOR ALLE INFO

 
De BNSP en de NVTL nodigen de vakgemeenschap uit om een RvdT beeldmerk RGB web uitgelicht 002
krachtige bijdrage te leveren aan de regionale en nationale beleidsontwikkeling, en de Nationale Omgevingsvisie in het bijzonder. Met het initiatief ‘Regio van de Toekomst’ zoeken we naar regionale perspectieven op de grote maatschappelijke opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In vier regio’s zoeken we naar slimme, innovatieve combinaties van deze opgaven en de vertaling hiervan naar vernieuwende ruimtelijke perspectieven. Integrerend, innoverend en inspirerend!

Gezocht: omgevingskwaliteit!

Er is veel nieuwsgierigheid naar de manier waarop de NOVI zal omgaan met de grote  maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid of circulariteit. Met de startnota van de NOVI is een eerste richting gegeven. Vier samenhangende opgaven zijn geformuleerd: duurzame economie, klimaatneutrale samenleving, toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving, en een waardevolle leefomgeving.

Deze opgaven komen in volle omvang samen in de regio. Op regionaal niveau ligt bij uitstek de opgave om de vier NOVI-opgaven met elkaar in samenhang te brengen en te integreren. Ontwerpkracht is nodig om die samenhang en de omgevingskwaliteit centraal te stellen. Het ministerie is op zoek naar krachtige beelden die het Nederland van morgen verhelderen.

 Uitdaging: ontwerpkracht!

Wij dagen jou uit om in een multidisciplinair team ontwerpend onderzoek te doen in één van de vier regio’s. Met ‘Regio van de Toekomst’ vragen wij jou om te werken aan een gebiedsgerichte verkenning voor de regio., Elke regio voert één van de opgaven uit de startnota op als primair vertrekpunt. De overige opgaven spelen uiteraard een rol en zijn verweven met het primaire thema.

De vier regio’s met hun primaire opgaven

1. Duurzame economie: stedelijke as Den Haag – Rotterdam (onder voorbehoud)
Werk aan de ruimtelijke uitwerking van circulariteit in de regio Den Haag – Rotterdam!
 

2. Klimaatneutrale samenleving: Waddenkust, met de focus op de Eemsdelta. Laat zien hoe de Eemsdelta regio kan bijdragen aan het energie- en klimaatvraagstuk!

3. Bereikbare woon- en werkomgeving: regio Arnhem – Nijmegen (incl. Ede – Wageningen). Combineer slimme mobiliteit en verstedelijkingsdruk in de regio Arnhem Nijmegen!

4. Waardevolle leefomgeving: Flevoland. Verken hoe landbouw kan innoveren in relatie tot andere maatschappelijke opgaven in de Flevopolders!

 Doe mee: geef je op voor 4 juli!Flyer 4juli

Wij zijn op zoek naar teamleden; planologen, stedebouwkundigen, landschapsarchitecten en andere deskundigen die vanaf juli tot begin 2019 aan de ontwerpverkenning in één van vier regio’s willen werken. 
De teams bevatten bij voorkeur 2 of meerdere leden van BNSP of NVTL.
 
Ken jij één van deze regio’s goed of ken jij de specifieke opgave die centraal staat. En wil je mee ontwerpen aan de toekomst van Nederland? Hier kan je je inschrijven als ontwerper of deskundige meedenker bij een van de opgaven,
en deelnemen aan een van de ontwerpteams.

 

Lees meer over Regio van de Toekomst, de context.

Lees meer over de NOVI opgaven

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEUWS

RvdT beeldmerk RGB web uitgelicht 002       RvdT beeldmerk RGB web uitgelicht 002        RvdT beeldmerk RGB web uitgelicht 002

                                                           Tentoonstelling                                      BK BLOG 10
                                                            15 juli 2019                                           1 juli 2019
 

RvdT beeldmerk RGB web uitgelicht 002        RvdT beeldmerk RGB web uitgelicht 002        RvdT beeldmerk RGB web uitgelicht 002

BK BLOG 9                                         Presentaties van de teams                  Zet ontwerpkracht in
4 april 2019                                         1 april 2019                                          28 maart 2019
 

  RvdT beeldmerk         RvdT beeldmerk          RvdT beeldmerk

Persbericht                                           BK BLOG 8                                     Eindpresentatie 22 maart 2019
29 maart 2019                                     15 maart 2019                                 11 februari 2019
 

RvdT beeldmerk            RvdT beeldmerk            RvdT beeldmerk

BK BLOG 7                                             Verslag 30 november 2018                  BK BLOG 5
11 februari 2019                                      20 december 2018                               22 november 2018

 

 RvdT beeldmerk             RvdT beeldmerk               RvdT beeldmerk

Verslag regiobijeenkomsten                    BK BLOG 4                                          Save The Date 30 nov.
16 november 2018                                  5 november 2018                                 11 oktober 2018
 

RvdT beeldmerk             RvdT beeldmerk               RvdT beeldmerk

Luisteren naar gebieden                       Stevige Kick-off 13 sept.                         BK BLOG 3
26 september 2018                               25 septembert 2018                               24 september 2018
 

 RvdT beeldmerk            RvdT beeldmerk               RvdT beeldmerk               

Publicatie stiftenstrijd                          Programma Kickstart                             De regio-opgaven                
18 september 2018                             16 augustus 2018                                  7 augustust 2018                                  

RvdT beeldmerk              RvdT beeldmerk                 RvdT beeldmerk  

Kickstart 13 september                       Artikel Blauwe Kamer                          Terugblik 4 juli 2018 
6 augustus 2018                                 27 juli 2018                                           23 juli 2018                                         
                     

 RvdT beeldmerk RGB web uitgelicht 002               teamleden gezocht 002               RvdT beeldmerk RGB web uitgelicht 002

Oproep 4 juli 2018                                  Teamleden gezocht                            Winnaars Stiftenstrijd
 18 juni 2018                                            17 juni 2018                                        4 juni 2018