De titel ‘tuin- en landschapsarchitect’ bij wet beschermd. Dat betekent dat alleen personen die een door de wet erkend diploma hebben en zijn ingeschreven in het architectenregister zich tuin- en/of landschapsarchitect mogen noemen.

Opleidingen die een masterdiploma landschapsarchitectuur geven zijn :  Wageningen University, Technische Universiteit Delft en de Academie van Bouwkunst in Amsterdam . Deze geven recht op inschrijving in het register. Daarnaast biedt de wet de mogelijkheid aan personen die niet beschikken over deze diploma’s maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoen deel te nemen aan een jaarlijks georganiseerd architectenexamen dat ook toegang geeft tot inschrijving in het register. In alle gevallen is bij afronding na 1 januari 2015 ook het doorlopen van een tweejarige beroepservaringsperiode noodzakelijk.

Alle aspecten rondom de titelbescherming en het beheer van het architectenregister zijn ondergebracht bij Bureau Architectenregister. Op de website van Bureau Architectenregister kun je alles nalezen over de wet, het register en voorwaarden om als tuin- en landschapsarchitect geregistreerd te worden.