De Engelstalige opleiding landschapsarchitectuur aan de Technische Universiteit Delft is een masteropleiding van de faculteit Bouwkunde. Deze masterstudie kan gevolgd worden nadat de bredere Nederlandstalige bacheloropleiding bouwkunde of een vergelijkbare bachelor afgerond is. Tijdens de bacheloropleiding bouwkunde komen architectuur, stedenbouw, bouwmanagement, bouwtechniek en landschapsarchitectuur aan bod. In deze periode staat het leren ontwerpen centraal, gelijktijdig worden technische vaardigheden en handtekenen onderricht en kennis over architectuurgeschiedenis en informatica onderwezen.

De tweejarige masteropleiding landschapsarchitectuur in Delft is nauw gerelateerd aan stedenbouwkunde en architectuur. Verschillende aspecten van de discipline komen in deze fase aan bod, van theoretische beschouwingen tot praktische oefeningen en van onderzoek tot beleid. Steeds bezien vanuit architectonisch perspectief en de context van de stedelijke omgeving. Tijdens de master blijft het leren ontwerpen centraal staan, aangevuld met specialistische landschapsarchitectonische vakkennis en vakken zoals beplantingsleer, bodemkunde, hydrologie, ecologie en sociologie. Het onderwijs is direct gerelateerd aan de vier pijlers van het onderzoeksprogramma: Architecture and Landscape, Dutch Lowlands, Urban Landscapes en Heritage Landscapes. Afgestudeerden verwerven de titel Master of Science. Omdat de opleiding nog maar enkele jaren bestaat, zijn er op dit moment nog geen afgestudeerden en is er nog geen zicht op waar alumni gaan werken. De meeste studenten landschapsarchitectuur uit Delft willen gaan werken bij een landschapsarchitectenbureau of een eigen bureau beginnen.

Meer informatie