De Academie van Bouwkunst in Amsterdam biedt een masteropleiding landschapsarchitectuur aan. Deze studie kan gevolgd worden nadat een bachelorstudie behaald is aan Wageningen University, Hogeschool van Hall Larenstein of vergelijkbare opleidingen in binnen- en buitenland. De voertaal is Nederlands. Het onderwijs wordt in deeltijd gegeven en dient aangevuld te worden met een parttime dienstverband in de beroepspraktijk. Het interne curriculum is met name gericht op het verwerven van kennis van de discipline en vaardigheid in het ontwerpen. Het externe curriculum bevordert de opleiding als professional. Studie en werk vullen elkaar aan en vormen samen een fulltime opleiding.

De landschapsarchitect krijgt een steeds belangrijkere rol in het proces van ruimtelijke ordening en de organisatie van het publieke domein. De nadruk bij de opleiding landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst ligt op het werken aan duurzame veranderingen van de dagelijkse leefomgeving. Tijdens de opleiding wordt ingegaan op nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke wensen. De Academie van Bouwkunst benadert het ruimtelijk ontwerpen als een discipline die opereert op het snijvlak van kunst, wetenschap en techniek op verschillende schaal- en abstractieniveaus; van stadspark tot grensoverschrijdend landschap. Tijdens de studie wordt intensief samengewerkt met de disciplines architectuur en stedenbouw. Afgestudeerden verwerven de titel Master of Science. Ze gaan aan de slag als ontwerper of projectleider bij landschapsarchitectenbureaus in binnen- en buitenland of ze beginnen een eigen bureau. Ook werken afgestudeerden als landschapsarchitect bij overheidsinstanties, adviesbureaus of grote internationale bedrijven.

Meer informatie