Wageningen University, onderdeel van Wageningen University and Research Centre, heeft een driejarige bachelor Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning en een tweejarige master Landscape Architecture and Planning. In de bachelor worden de meeste vakken in het Nederlands gegeven. Het Engels is de voertaal in de master. Aan Wageningen University bestaat ook de mogelijkheid om te promoveren in de landschapsarchitectuur.

De opleiding in Wageningen wordt gekenmerkt door de landschappelijke onderbouwing van ontwerpen en plannen, de focus op het regionale schaalniveau en het onderzoekende, wetenschappelijke karakter. De bachelor Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning begint met een inleidend jaar, met vakken als omgevingswetenschappen, ecologie, en sociale geografie. Er is een evenwichtige balans tussen maatschappij en omgeving. De master richt zich op het Nederlandse/ West-Europese metropolitane landschap in haar mondiale context van culturele, ecologische, technologische, economische en politieke transformaties. Studenten worden getraind een zelfstandig en kritische houding te ontwikkelen ten aanzien van landschapsarchitectuur, planning en onderzoek. De bachelor en de master kennen, na een gezamenlijk deel, de specialisaties landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning. De master heeft daarnaast nog de specialisatie sociaal-ruimtelijke analyse.

Afgestudeerden met een Wagenings diploma hebben de titel Bachelor of Science of Master of Science (MSc). Zij werken als ontwerpers, (beleids-)adviseurs, projectmanagers en onderzoekers bij architecten- en adviesbureaus, overheden en universiteiten in binnen- en buitenland.

Meer informatie over de bachelor
Meer informatie over de master: