Van Hall Larenstein in Velp biedt de vierjarige HBO-opleiding Tuin- en landschapsinrichting aan, in zowel voltijd als deeltijd. Bij deze opleiding ligt nadruk op het ontwikkelen van eigenschappen die in de praktijk van pas komen, zoals creativiteit, zakelijkheid en samenwerkingsvermogen. Het onderwijs is in het Nederlands. Vanaf september 2012 wordt de major Landschapsarchitectuur (het derde en vierde jaar) ook Engelstalig aangeboden.

In de eerste twee jaar van de opleiding wordt een brede basis gelegd waarin aandacht wordt besteed aan de vier afstudeerrichtingen Landschapsarchitectuur, Tuinarchitectuur, Management buitenruimte of Realisatie tuin- en landschapsarchitectuur. Vanaf de eerste dag is de opleiding beroepsgericht. Aan het eind van het tweede jaar wordt gekozen voor één van de vier afstudeerrichtingen. Bij Landschapsarchitectuur ligt de nadruk op integrale en strategische planvorming en ontwerp in relatief grootschalige projecten, waarbij door de schalen heen wordt ontworpen. De afstudeerrichting Tuinarchitectuur overstijgt nadrukkelijk de ‘tuinschaal’ en heeft een objectmatige focus, waarbij in duidelijk afgebakende ontwerpvraagstukken ontwerp, detaillering, beplanting, techniek en realisatie centraal staan. Management buitenruimte leidt studenten op tot beheerders van de buitenruimte, waarbij de bewoner centraal wordt gesteld. Realisatie Tuin- en landschapsarchitectuur richt zich op de werkvoorbereiding, techniek en uitvoering van plannen in het vakgebied van de landschapsarchitectuur.

Afgestudeerden van de opleiding Tuin- en landschapsinrichting dragen de titel Bachelor of Science. Zij gaan onder meer aan de slag bij advies- en ingenieursbureaus, de overheid, woningcorporaties, landschapsbeheerorganisaties en waterschappen. Ze werken als ontwerper, planoloog, beleidsmedewerker, projectleider, onderzoeker of als zelfstandige. Daarnaast behoort doorstuderen aan een universiteit of de Academie van Bouwkunst tot de mogelijkheden.

Meer informatie