HAS Hogeschool in Den Bosch biedt sinds 2009 de vierjarige HBO-studie Landscape Design aan, één van de drie studies binnen de opleiding ‘Management van de Leefomgeving’. Landscape Design is een Nederlandstalige voltijdstudie en duurt vier jaar. Ontwerpateliers vormen de rode draad van deze studie. De nadruk ligt naast ruimtelijk ontwerpen onder andere op omgevingsgerichtheid, samenwerking met andere disciplines, ondernemen en internationalisering.

De eerste twee studiejaren vormen de brede basis van deze studie. Studenten werken in vijf verschillende ontwerpateliers aan ontwerpopdrachten, die in het begin eenvoudig en kleinschalig zijn en die steeds grootschaliger en complexer worden. Parallel aan deze ateliers volgen onze studenten inhoudelijke vakken, onder meer over verbeelden, vernieuwen, assortiment, watersystemen, stedelijk groen en beleid en werken ze aan hun professionalisering. Meerdere excursies in binnen- en buitenland en een oriëntatiestage maken deel uit van de basis.

Het derde jaar vormt een keuzejaar waarbinnen onze studenten naast een langere binnenlandse én buitenlandse stage enkele vrije modules kunnen volgen, bijvoorbeeld een zesde ontwerpatelier binnen HAS Hogeschool, een Bachelor Class met externe partijen zoals gemeenten en bedrijven of een minor bij een andere onderwijsinstelling.

In het vierde jaar volgen onze studenten een interdisciplinaire module gebiedsontwikkeling en een laatste ontwerpatelier, alvorens zij in een half jaar tijd gaan afstuderen. De meeste onderzoeks- en afstudeeropdrachten vinden plaats in nauwe samenwerking met opdrachtgevers uit de beroepspraktijk.

Afgestudeerde Landscape Designers krijgen de titel Bachelor of Science. Ze kunnen aan de slag als ontwerper, adviseur, (aankomend) projectleider of (beleids-)medewerker bij onder meer ontwerp- en adviesbureaus, overheden en beheerorganisaties. Ze kunnen ook als zelfstandig ondernemer aan de slag. Doorstuderen na de opleiding kan bij de Master-opleidingen in Wageningen en Delft of bij de Academie van Bouwkunst.