> WORD LID 

De NVTL behartigt de belangen van de in Nederland werkzame Tuin- en landschapsarchitecten en Tuinontwerpers, levert een bijdrage aan de vakontwikkeling en biedt ondersteuning bij de beroepsuitoefening. Lid zijn van de vereniging is daarom van belang voor een ieder die in Nederland betrokken is bij het vak.
Vul hier het aanmeldformulier in en sluit je aan bij de NVTL.

> Diverse lidmaatschapsvormen: Bureaulid en Regulier lid, Studentenlid of Junior lid (YOUNG NVTL)

Iedereen die de Tuin- en Landschapsarchitectuur een warm hart toedraagt kan zich bij de vereniging aansluiten. Afhankelijk van uw situatie (student, praktiserend, werkzoekende etc.) zijn er verschillende tarieven.  Bureaus kunnen zich aansluiten indien zij de voorwaarden accepteren. Neem even contact op om de juiste limaatschapsvorm te bepalen ! 

> Aanmelden

U kunt lid worden door het aanmeldformulier te downloaden, in te vullen en op te sturen naar het secretariaat van de NVTL. U ontvangt van het secretariaat een bevestiging van uw inschrijving.
Bij het aanmelden wordt u gevraagd de gedragsregels van de vereniging te onderschrijven. Een kopie van deze gedragsregels kunt u hier downloaden.

> Programma aanbod:

De NVTL behartigt de collectieve belangen van het vakgebied. Dat doen we door doelgerichte lobby samen met andere beroepsverenigingen zoals de BNA, BNSP en BNI.  Om als organisatie een stem te hebben in het maatschappelijke en politieke debat, hebben we voldoende achterban nodig.Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk vakgenoten zich bij ons aansluiten.

Professionele ondersteuning & korting

Het lidmaatschap van de NVTL levert misschien wel meer op dan het kost. Zo krijgt u gratis een abonnement op het vaktijdschrift De Blauwe Kamer van UItgeverij Blauwdruk, en tevens Stedelijk Interieur van uitgeverij Elbarec.  Gedetailleerde informatie vindt u hier.

De vereniging biedt professionele ondersteuning op praktische vraagstukken rondom de beroepsuitoefening. Denk hierbij aan arbeidscontracten, auteursrecht, aanbestedingsrecht, verzekeringkwesties en de beroepservaringperiode. Door intensieve samenwerking met de Brancheverenigingen van Architecten (BNA) en  Stedenbouw BNSP en  Binnenhuisarchitecten (BNI)  wordt hard gewerkt om deze ledenservice verder te professionaliseren en uit te bouwen.

Kantoorbenodigdheden, verzekeringen, software, pensioenen, Alle informatie leest u  hier

Uw werk wordt gepromoot 

De NVTL promoot het werk van de aangesloten leden en bureaus. Via de eigen website en digitale nieuwsbrief. De vereniging is op relevante vakbeurzen en tentoonstellingen vertegenwoordigd.

Educatie : Bij en nascholingen , tevens geldig voor de Beroeps ervaringsperiode (BEP)

De verschillende commissies organiseren een veelvoud van activiteiten die gericht zijn op het uitwisselen en verdiepen van vakkennis samen met collega’s. Deze activiteiten bieden u ook de mogelijkheid om uw netwerk met collega’s en potentiële opdrachtgevers, politiek en onderwijs te vergroten. Een overzicht van door de NVTL georganiseerde activiteiten leest u hier.