Tot ons grote verdriet is onze vakgenoot en buitengewoon verenigingslid Jan Voskens op 12 februari 2016 overleden.
Jan Voskens heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor de ontwikkeling en de organisatie van het vakgebied van de tuin- en landschapsarchitectuur.
 
Hij is in 1974 afgestudeerd in Wageningen en heeft ook in Massachusetts gestudeerd. Hij heeft als afstudeerder het plan voor het eerste nationale park van Curaçao, het Cristoffelpark, gemaakt. Jan was al vroeg een man van de wereld en het internationale vakgebied. Ook droeg hij als student bij aan de organisatie van het IFLA congres over de Delta, wat begin jaren 70 plaatsvond in Wageningen.
 
Zijn beroepsmatige carrière speelde zich af bij de Grontmij en bij de provincie Utrecht.
Jan Voskens was vele jaren lid van het (N)VTL bestuur.
Hij heeft zich sterk gemaakt voor een Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur, een vereniging voor mensen die het vakgebied een warm hart toedragen, inclusief de bureaubelangen en de bescherming van het vak, open voor iedereen.
De NVTL is in 1983 ontstaan uit de fusie van de Vereniging voor Tuin en Landschapsarchitectuur (VTL) en de Bond van Nederlandse Tuin- en landschapsarchitecten (BNT)
Het overleg over de fusie is indertijd gevoerd door Jan Voskens (en Klaas de Poel) voor de VTL en door Roel van Aalderen en Heino Cleveringa voor de BNT.
 
Vanuit de NVTL heeft hij samen met de Wageningse opleiding in 1983 het baanbrekende tweedaagse “Symposium “Computer en landschapsarchitectuur” (1983) georganiseerd.
Jan heeft zich ook 6 jaar lang actief ingezet  als lid van de Commissie van toelating van Tuin- en Landschapsarchitecten op grond van de Wet op de Architectentitel van 1988-1994.
 
Hij heeft vanuit de NVTL en de stichting “het Europese landschap” het IFLA congres 1988 in Rotterdam “Changing Agriculture, Changing Landscapes georganiseerd over de rol van de Europese landbouw bij de ontwikkeling van onze landschappen. Een congres met veel media-aandacht en interessant vooronderzoek en rapportages die nationaal en Europees beleid aanspraken.
Meer dan 10 jaar is Jan voor de NVTL een enthousiast afgevaardigde vertegenwoordiger bij de International Federation of Landscape Architects (IFLA) geweest. In die periode, in 1989, is hij ook één van de medeoprichters van de EFLA, de European Foundation for Landscape Architecture
Ook hier heeft hij onderhandelingen gevoerd en was een van de aspecten van zijn inbreng dat  de IFLA een open organisatie voor iedereen moet zijn die het vakgebied een warm hart toedraagt .
 
In 2014 is hij bij het 25 jaar bestaan van de EFLA, in Oslo, geëerd voor zijn rol bij de oprichting en is hij tot Honorary Member of IFLA Europe benoemd.
Als dank voor al zijn bijzondere inzet voor de landschapsarchitectuur heeft de NVTL hem afgelopen oktober 2015 tot buitengewoon lid benoemd.
 
De ziekte MS leverde hem de afgelopen decennia beperkingen op. Met opgeheven hoofd heeft Jan tegen deze ziekte gestreden.
We zullen hem ons herinneren als een moedig en visionair man met grote passie voor het vak en de vereniging.