vanempelenCarl van EmpelenOp 29 juni 2010 overleed op tachtig jarige leeftijd Carl van Empelen, buitengewoon lid van onze vereniging. Carl werd binnen de NVTL door allen zeer gerespecteerd voor zijn jarenlange bijdrage aan de continuïteit en de ontwikkeling van de vereniging; en daarmee aan het vakgebied van de tuin- en landschapsarchitectuur. Meer dan vijftig jaar lang was Carl van Empelen betrokken bij de NVTL en zijn voorloper BNT. De vereniging was een deel van zijn professionele en zijn persoonlijke leven. In 1948 trad hij aan als student-lid van de BNT en in 1953 werd hij erkend tuin- en landschapsarchitect. Hij was toen al actief als secretaris van de prijsvraagcommissie (onder voorzitterschap van Bijhouwer) en in 1956 werd hij voorzitter van de Technische Adviescommissie. Zowel in de jaren 60-70 als 80-90 was Carl lid van het bestuur van de NVTL.

Carl heeft zich bijzonder ingezet voor de opbouw van het 'papieren huis' van de vereniging, onder meer door het opstellen van honorariumtabellen en de voorbereiding van de wet op de titelbescherming. De laatste jaren was hij voorzitter van het scheidsgerecht.

Deze indrukwekkende en beslist incomplete lijst van activiteiten, zijn aimabele persoonlijkheid en de inspirerende wijze waarop hij al die tijd met collega’s samenwerkte in bestuur, raden en commissies maakte zijn buitengewoon lidmaatschap volkomen op zijn plaats.