vroomMeto Vroom

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Meto Vroom op 28 augustus 2019, een groot voorman van de landschapsarchitectuur in Nederland en buitengewoon verenigingslid. Meto Vroom heeft een groot deel van zijn lange leven, hij is negentachtig jaar oud geworden, gewijd aan de ontwikkeling van ons mooie vakgebied van de tuin- en landschapsarchitectuur. Daar zijn wij hem dankbaar voor.

De bijdrage die Meto Vroom in de afgelopen decennia heeft geleverd aan het bereiken van de doelstellingen van de NVTL is zeer bijzonder te noemen. Als hoogleraar in de landschapsarchitectuur aan de landbouwuniversiteit, nu Wageningen University, heeft hij in de periode 1966-1994 een wezenlijke kwaliteitssprong in het onderwijs en onderzoek gerealiseerd en daarmee een belangrijke impuls aan de vak beoefening en positie van de tuin- en landschapsarchitecten gegeven. Zijn wetenschappelijke, interdisciplinaire benadering, met een brede blik gericht op samenwerking met de andere vakgebieden in de ruimtelijke planning heeft het fundament gelegd voor de huidige succesvolle bijdrage van de landschapsarchitectuur in de ruimtelijke ordening.

Zijn bijdragen aan de doelstellingen van de NVTL gaan echter verder. Meto Vroom heeft zich jaren intensief ingezet voor het opbouwen en onderhouden van de internationale dimensies van het onderwijs en de vak beoefening. Namens de NVTL is hij van 1978 tot 1982 voorzitter geweest van de Comité on Research van de International Federation of Landscape Architect (IFLA), van 1990 tot 1998 is hij lid geweest van de Education Committee van de European Federation for Landscape Architecture (EFLA) en van 1993 tot 1998 is hij voorzitter geweest van het Visiting Panel dat namens de EFLA Education Committee onderwijsinstellingen in Europa bezoekt en adviezen verstrekt omtrent het niveau en de inhoud van het onderwijs in de tuin- en landschapsarchitectuur.

Met zijn voortdurende aandacht voor de grensoverschrijdende aspecten van onderwijs en onderzoek was hij een voorloper in de huidige internationalisering van het vakgebied.

Tot slot dient de sleutelrol te worden vermeld, die Meto Vroom heeft gespeeld in de totstandkoming en samenstelling van het boek ‘Buitenruimten / Outdoor Space: ontwerpen van Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten na 1945’, uitgegeven in 1992. Een boek dat moet worden beschouwd als een van de standaardwerken over de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur en dat zonder de inspanningen van Meto Vroom niet tot stand had kunnen komen.

We zullen hem ons herinneren als een man met grote betrokkenheid bij en passie voor de professie van de Tuin- en Landschapsarchitectuur.