Als wetgevingsjurist bij het Ministerie van VROM heeft Hans Groeneveld aan de wieg gestaan van de Wet op de architectentitel, die op 7 juli 1987 in werking is gesteld. Hans Groeneveld was in zijn functie bij VROM primair verantwoordelijk voor alle maatregelen die noodzakelijk waren om de wet ook daadwerkelijk in werking te laten treden. Eén van die maatregelen betrof het oprichten van de Stichting Bureau Architectenregister, het SBA, verantwoordelijk voor het functioneren van de wet, het organiseren van de examens, de registratie en het beschermen van de architectentitels. Sinds 1993 is Hans Groeneveld directeur van de Stichting Bureau Architectenregister (nu Bureau Architectenregister) en in die functie secretaris van de examencommissie Tuin- en Landschapsarchitectuur.

Hans Groeneveld heeft in de afgelopen jaren een bijzondere bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Tuin- en landschapsarchitectuur, zowel voor wat betreft de positie van de gekwalificeerde ontwerpers als de kwaliteit van de opleidingen. Zijn inzet is er steeds op gericht de beroepsorganisaties direct te betrekken bij de werkzaamheden van het register. Ook in de strijd tegen het mogelijk afschaffen van de wettelijke bescherming van de architectentitel en de aanpassing van zowel de wet als de verschillende regelingen heeft Hans Groeneveld een belangrijke rol gespeeld. De wijze waarop hij in het spanningsveld tussen politiek, beroepspraktijk en de opleidingen opereert, verdient veel waardering. Een waardering die naar het oordeel de NVTL het best kan worden vormgegeven door middel van een benoeming als buitengewoon lid van onze vereniging.