buys2Pieter BuysMet het benoemen van Pieter Buys tot buitengewoon lid wil de NVTL haar waardering uitspreken voor de belangrijke en veelzijdige bijdrage aan het vakgebied van Buys. Allereerst door de zeer veelzijdige beroepspraktijk die hij heeft opgebouwd. Hierin vormde zijn ontwerpende aanpak een sterke rode draad. Daarnaast heeft Buys veel betekend voor de gelijkwaardige samenwerking van de tuinarchitect met architecten, ingenieurs en stedenbouwkundigen. Tot slot heeft hij bijna twintig jaar lesgegeven aan onder andere de Academie van Bouwkunst en de Landbouwuniversiteit te Wageningen.

Als één van de eerste tuinarchitecten gaat Buys in 1946 voor een studieperiode naar Denemarken waar hij studeert aan de befaamde Kunstacademie. Hij heeft veel contact met de beroemde Deense tuinarchitect Sörensen. De kenmerkende eenvoud in vormen en de nevengeschiktheid van ruimten in de Deense tuinarchitectuur, mede geïnspireerd op de Renaissance, hebben invloed op zijn eigen latere werk. Een belangrijk thema daarbij is het zoeken naar samenhang tussen huis en tuin en tussen tuin en landschap. Hij heeft in het Scandinavische zijn sporen nagelaten, onder andere door het winnen van een prijsvraag voor een parkstrook in Oslo.

Vanaf 1952 is hij werkzaam in de particuliere praktijk in samenwerking met achtereenvolgens de bureaupartners Jasper Meijers, Hans Warnau en Bob van der Vliet.

Buys werkte samen met architecten zoals Nico van der Laan, Pieter Dijkema en Gerard Wijnen. De invloed van Dom van der Laan en de zogenaamde ‘Bossche School’ was een tijd lang terug te vinden in zijn werk. Daarnaast werkt hij veel samen met kunstenaars zoals de beeldhouwers Van der Linden en André Volten.

Enkele van de meest bekende ontwerpen uit het omvangrijke oeuvre van Buys zijn:
> Economische Hogeschool te Tilburg, 1962
> Huize Padua te Boekel, 1968
> Een woonbuurt in Papendrecht, 1974
> Universiteitsterrein in Nijmegen, vanaf 1971
> AMRO te Breda, 1975

Over de betekenis van het werk en de persoon van Pieter Buys is in 2008 de monografie ‘Pieter Buys: maken laten’ bij NAI-uitgevers.

In memoriam artikel Blauwe Kamer 3 februari 2018.