Foto: Thijs ter HartJan Janse

Jan Janse heeft na zijn MBO en HBO opleiding in Vlaanderen Tuin en landschapsarchitectuur gestudeerd in Wageningen 
en op de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Hij werkte op diverse schaalniveaus achtereenvolgens bij bureau Blaauboer in Wageningen, de gemeente 
Rotterdam, het ministerie van VROM en Arcadis.  
Tegenwoordig werkt hij als senior landschapsarchitect bij Staatsbosbeheer aan actuele opgaven rond klimaatverandering en landschap. Daarnaast heeft hij een eigen praktijk.
Vanuit de commissie Vakontwikkeling was hij betrokken bij de organisatie van de Regio van de toekomst waarbij het beroepsveld wordt betrokken in de regionale vertaling van de nationale opgaven. Tevens organiseerde hij het debat rond gezondheid bij ontwerpend onderzoek in Houten. Jan is een nieuwsgierig en enthousiast persoon die altijd weer blij wordt als hij met anderen tot een goed resultaat kan komen. 
 
Jan is bestuurslid sinds december 2018