Foto: Thijs ter HartHarro Wieringa
Harro Wieringa (1981) studeerde in 2006 af (Landschapsarchitectuur, Wageningen) en werkte sindsdien onder meer bij Ingenieursbureau Den Haag, dS+V Rotterdam (huidige stadsontwikkeling) en werkt sinds 2011 bij Witteveen+Bos waar hij momenteel teamleider ‘landschapsarchitectuur en stedenbouw’ is. Harro is programmacoördinator binnen het bestuursorgaan van de NVTL en vervult tevens de rol van penningmeester. Als programmacoördinator wil hij zich inzetten om een bijdrage te leveren aan een vernieuwend programma. Hierbij wil hij zich focussen op activiteiten met een integrale blik waarbij we theorie en praktijk bij elkaar brengen. Hierbij vind hij het belangrijk de samenwerking op te zoeken tussen ontwerpers onderling maar juist ook met andere disciplines.

Harro is bestuurslid sinds december 2018