> Promotie van het vakgebied

 • De NVTL helpt opdrachtgevers bij hun keuze voor een tuin- en landschapsarchitect.
 • De NVTL organiseert activiteiten die de bekendheid van de tuin- en landschapsarchitectuur bij het grote publiek vergroten.
 • De NVTL creëert platforms voor aangesloten leden en bureaus om zichzelf te profileren richting potentiële opdrachtgevers.

> Professionele ondersteuning van haar leden

 • De NVTL ondersteunt haar leden bij praktische vragen rondom hun beroepsuitoefening.
 • De NVTL begeleidt haar leden bij vakinhoudelijke juridische vraagstukken.
 • De NVTL organiseert bijeenkomsten voor bureaus rondom actuele vragen die van belang zijn voor de beroepspraktijk.

 > Bewaken van de kwaliteit van de vakuitoefeningt

 • Om te garanderen dat tuin- en landschapsarchitecten voldoende kennis en vaardigheden bezitten, is de NVTL betrokken bij het formuleren van de eindtermen van de opleidingen. Daarnaast wordt de vereniging regelmatig gehoord door het bestuur van het Architectenregister en geeft de vereniging gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die de beroepspraktijk van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur raken.
 • De NVTL heeft gedragsregels opgesteld met betrekking tot onafhankelijkheid en goede collegialiteit. Tuin- en landschapsarchitecten die deze regels onderschrijven, hebben het recht de aanduiding ‘bnt’ aan hun naam toe te voegen.

 > Stimuleren van de vakontwikkeling

 • De NVTL organiseert regelmatig excursies en lezingen, gekoppeld aan een jaarthema.
 • De NVTL vormt een schakel tussen het onderwijs en de beroepspraktijk. Er worden verschillende gezamenlijke activiteiten met de onderwijsinstellingen georganiseerd.
 • De NVTL stimuleert de samenwerking met andere ontwerpersverenigingen, zoals de BNA, BNI, BNO en BNSP.
 • De NVTL vertegenwoordigt de Nederlandse belangen in internationale zusterorganisaties zoals de EFLA en IFLA. Daarnaast stimuleert zij internationale samenwerking tussen ontwerpers.