Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden is de onafhankelijke, niet-commerciële helpdesk voor uitschrijvers van architectuuropdrachten en prijsvragen in Nederland. Hiermee levert het een bijdrage aan de professionalisering van het opdrachtgeverschap en aan een gezonde bouwcultuur in Nederland. Het Steunpunt biedt assistentie aan zowel opdrachtgevers als deelnemers bij selectieprocedures vanuit de overtuiging dat goed georganiseerde opdrachten een bijdrage leveren aan de culturele dimensie van de fysieke omgeving.

De NVTL onderschrijft en ondersteunt waar mogelijk de doelstellingen van het Steunpunt Ontwerpwedstrijden.

Contactpersoon vanuit de NVTL: vacant
Steunpunt ontwerpwedstrijden