De Dutch School of Landscape Architecture (DSL) is een samenwerkingsverband tussen de NVTL en de opleidings- en onderzoeksinstituten voor tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland. De DSL heeft als missie het zorgen voor een sterke nationale en internationale positionering van de  Nederlandse beroepspraktijk, het onderzoek en de opleidingen voor tuin- en landschapsarchitectuur.

De NVTL heeft zitting in het bestuur van de DSL. Daarnaast maakt de DSL gebruik van het NVTL secretariaat voor ondersteuning.

Perspectives 2 - Corssing borders: Discussing Internationalisation


Dutch School of Landscape Architecture