Unieke cursus op unieke plaatsen! Na succes herhaald!

Toekomstgericht ontwerpen met houtige gewassen

Vierdaagse cursus 16/17 februari Cruquius en 16/17 maart 2017 Belmonte Wageningen

1

          1.1

                                                                                        Beeld:  http://www.ws78.nl/Komende_tochten/2014-2015/Ede/Ede.html 

Het componeren van een beplantingsbeeld in de tijd is een proces van creativiteit en de natuurlijke dynamiek. Een spel tussen sortiment, afmeting en plantafstand in relatie tot de groeivoorspelling. Tijdens deze cursus van het Ruyteninstituut leer je hoe en welke beplanting je kunt inzetten om je beoogde ontwerpbeeld of groenemotie te realiseren en beplantingsplannen te ontwerpen met houtige gewassen die toekomstbestendig zijn door het gebruik van groeicurven en de juiste soort en plantmethode op de juiste plaats. Daarmee kun je beheer, kosten en beeldvorming op de lange termijn bepalen. De cursus voldoet - voor ingeschrevenen in het Architectenregister - aan de verplichting tot bij- en nascholing voor 2017. Download hier het programma. Inschrijven kan tot twee weken voor aanvangsdatum.