Collegereeks: Gezond Stedelijk Landschap

In het kader van het thema ‘Gezond Landschap ’ organiseert de NVTL, in samenwerking met het architectuurcentrum Makeblijde/ aMb uit Houten, een programma met colleges presentaties en onderzoeksopdrachten dat zal ingaan op de interactie tussen ruimtelijke inrichting, gebruik, beleving en gezondheid. De derde in de reeks van colleges zal worden gegeven op vrijdag 18 november door Sjerp de Vries en Martin Knuijt. U bent van harte uitgenodigd om deze te bezoeken.

------------------

Stedelijke natuur & gezondheid.

Sjerp de Vries, Environmental Research (Alterra), Wageningen University & Research

Wat is het belang van een groene infrastructuur voor de gezondheid en welzijn van inwoners van steden? Natuur in de woonomgeving heeft effect op de luchtkwaliteit, de mate van lichamelijke activiteit, de mentale gezondheid en op de sociale samenhang in de buurt.

Hoe maken we gezonde steden?

Martin Knuijt | OKRA Landschapsarchitecten.

Makenblijde

Illustratie OKRA landschapsarchitecten

Een gezond stadsklimaat vraagt om een integrale benadering voor zowel de inrichting als gebruik van de openbare ruimte. Verkeersvoorzieningen met meer ruimte voor groene vervoerswijzen, het (slim) verminderen van de effecten van klimaatveranderingen en het bewerkstelligen van meer levendigheid op diverse tijdstippen.

Locatie en aanmelden

Park Makeblijde
Oud Wulfseweg 3
3992 LT Houten
Tijd colleges : 15.00 – 17.00 uur (inloop van 14.30 uur)

Prijs toegang colleges : € 12,00 (leden NVTL gratis)

Opgave voor deelname kan via; de website van het architectuurcentrum

 

Volgende bijeenkomst:

Vrijdag 16 december

SEMINAR:GEZOND STEDELIJK LANDSCHAP.

In het najaar van 2016 wordt een crosssectoraal ontwerpend onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige (her)inrichting en (her)bestemming van de Molenzoom in Houten. Tijdens het seminar zullen prominente deskundigen, beleidsmakers en ontwerpbureaus aan de hand van de resultaten van dit onderzoek hun standpunten visies en projecten delen en bediscussiëren met een breed publiek van leken, stedelijke professionals en beleidsmakers. De centrale vraag is hoe een vliegwiel voor ontwikkeling in gang te zetten

Locatie en aanmelden

Park Makeblijde
Oud Wulfseweg 3
3992 LT Houten
Tijd colleges : 15.00 – 17.00 uur (inloop van 14.30 uur)

Tijd seminar: 13.00 – 17.00 uur (onder voorbehoud)

Het seminar is gratis toegankelijk

Opgave voor deelname kan via; de website van het architectuurcentrum