Collegereeks: Gezond Stedelijk Landschap

In het kader van het thema ‘Gezond Landschap ’ organiseert de NVTL, in samenwerking met het

architectuurcentrum Makeblijde/ aMb uit Houten, een programma met colleges presentaties en onderzoeksopdrachten dat zal ingaan op de interactie tussen ruimtelijke inrichting, gebruik, beleving en gezondheid. De tweede in de reeks van colleges van Wouter van Tooren en Pieter Hennipman zullen worden gegeven op vrijdag 14 oktober. U bent van harte uitgenodigd om deze te bezoeken.

Beleving en gedrag
Wouter Tooren, Bureau Eyckveld
 

Het welzijn van mensen kan sterk worden beïnvloedt door de beleving van de gebouwde omgeving. Omgevingspsychologie verwijdert de wolligheid in discussies over de beleving van de gebouwde omgeving door oorzakelijke patronen bloot te leggen in hoe mensen hun omgeving ervaren. Met deze kennis kan een betere gebruikerservaring worden gemaakt. Aan de hand van stedenbouwkundige woonmilieus worden kernaspecten uiteengezet.

Levende gebouwen

Pieter Hennipman, Eco-Wise

002

Illustratie; Dr Kunal Vastu Vendra

De bouwbiologie benadert het bouwen en stedenbouw integraal. Bij alle keuzes die gemaakt worden, staan gezondheid van de gebruikers, duurzaamheid en energiebesparing centraal. Vele zaken hebben onderling een ongunstige wisselwerking. Statische elektriciteit trekt stof aan. En stof trekt allergenen, schimmel, giftige stoffen, zware metalen en radon aan. Ook vermindert statische elektriciteit het aantal ionen in de lucht. Dit alles heeft negatieve invloed op het binnenklimaat.Pieter Hennepman zal de gezondheid van de oepnbar eruimte benaderen vanuit de grote invloedsfactoren, luchtkwaliteit, electromagnetische straling, materialen en chemische stoffen. 
Bouwbiologie gaat niet alleen over het verminderen van de giftigheid van de afzonderlijke bouwmaterialen. Het omvat de totale aanpak voor een gezonde leefomgeving. Van slaapkamer tot stad.
 
Tijd colleges : 15.00 – 17.00 uur (inloop van 14.30 uur)
Prijs toegang colleges : € 12,00 (leden NVTL gratis)

 

Volgende bijeenkomsten

vrijdag 18 november
GREENWAYS | INFRATECTURE
Martin Knuijt, OKRA
SMART ENVIRONMENT
Sjerp de Vries, Alterra
 
Vrijdag 16 december
SEMINAR:GEZOND STEDELIJK LANDSCHAP.
In het najaar van 2016 wordt een crosssectoraal ontwerpend onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige (her)inrichting en (her)bestemming van de Molenzoom in Houten. Tijdens het seminar zullen prominente deskundigen, beleidsmakers en ontwerpbureaus aan de hand van de resultaten van dit onderzoek hun standpunten visies en projecten delen en bediscussiëren met een breed publiek van leken, stedelijke professionals en beleidsmakers. De centrale vraag is hoe een vliegwiel voor ontwikkeling in gang te zetten

 

Locatie en aanmelden

Park Makeblijde
Oud Wulfseweg 3
3992 LT Houten

Tijd seminar: 13.00 – 17.00 uur (onder voorbehoud)
Het seminar is gratis toegankelijk

Opgave voor deelname kan via; de website van het architectuurcentrum.

 

logopark   sfci2   NVTL logo