Sinds 1 januari 2016 is het nieuwe Europese landbouwbeleid van kracht met daaraan gekoppeld een vernieuwd stelsel voor agrarisch natuurbeheer. Hoe werkt dit in de praktijk? Door deze cursus krijgt u in één dag een overzicht van de structuur van het agrarisch natuurbeheer, doelregelgeving, de regiefunctie van provincies en de kracht / verantwoordelijkheid van collectieven en gebiedsoffertes. Maar ook de vergroening van het Europese landbouwbeleid komt aan bod, evenals natuur inclusieve landbouw. Meer informatie vindt u hier.