Thema LCOR 2016 in Leeuwarden: ‘Anders denken, anders doen’

congres 2016

Op het Landelijk Congres Openbare Ruimte 2016, op 6 oktober in Leeuwarden, kijken we naar processen en projecten die het ‘anders’ doen. Die zich midden in het veld opstellen en een voorschot nemen op wat straks in het kader van de Omgevingswet wordt verwacht: een open ruimtelijk planproces en een visie op de omgeving.

Maar voordat het zover is, moeten de stakeholders elkaar leren kennen. Onderling vertrouwen en een gezamenlijke kijk op de toekomst helpen bij het anders ontwerpen en beheren van de openbare ruimte. In Friesland is de ‘mienskip’ (gemeenschap) onderdeel van de cultuur; samenwerken zit ingebakken in het dagelijks leven. Terecht de rode draad van het bidbook van Leeuwarden in de strijd om Europese Culturele Hoofdstad te worden. Het verhaal van een krimpregio die samen met cultuur ook dynamiek naar de regio wil brengen.

Partners: IenM, NVTL en Stadswerk
Op het Landelijk Congres Openbare Ruimte kijken we naar de procesmatige kant (denken) en de projectmatige invulling (doen). Dat doen wij samen met verschillende partners: het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ van onder meer het ministerie van IenM en VNG, de NVTL (Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur) en Stadswerk. In het programma is veel aandacht voor de praktijk in Leeuwarden en duiken we de stad in met diverse excursies. Ook presenteren verschillende andere steden hun best practice en gaan we zelf aan de slag met anders denken en doen.

Meer informatie over het programma en de sprekers vindt u op www.lcor.nl.

U kunt zich hier inschrijven

ORGANISATIE:

elba

stedelijk

 

PARTNERS:

gemeente

struyk

 

 

omgevingstadswerk

NVTL logo