klimaatverandering, voedselonzekerheid, migratie en ontworteling
 
highres the grounds 15
 
Een congres van de Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek (WLO) en de NVTL. Download hier de  flyer.
 
Wat heeft LANDSCHAP met de thema’s klimaatverandering, voedselonzekerheid, migratie en ontworteling te maken? Wat is de rol van de LANDSCHAPSPLANNING EN -ARCHITECTUUR in deze problematiek?
 
 • Bram van Ojik, Migratiegezant BUZA
 • Adriaan Geuze, landschapsarchitectuur WUR, West 8
 • Rik Leemans, WUR
 • Henk Breman
 • Thea Hilhorst, Institute for Social Studies
 
Plek: De Gelderland Fabriek in Culemborg
 
 
Ieder landschap is het resultaat van onderhandelingen over tegenstrijdige belangen. Grootschalige, omvangrijke menselijke migratie is vaak het gevolg van maatschappelijke conflicten, onrust, oorlog, besmettelijke ziekten of klimaatverandering en heeft zich de laatste duizenden jaren diverse malen voorgedaan. Welke bijdrage kan landschapsontwikkeling leveren aan het voorkomen of beperken van conflicten? De initiatiefnemers van dit symposium menen dat de huidige migratiestromen naar Europa zo omvangrijk zijn dat ze zowel in de vertreklanden als in de ontvangende landen onderwerp moeten zijn van bewuste landschapsplanning en -architectuur.
 
De vier in de titel genoemde maatschappelijke thema’s onderstrepen dat de vormgeving, inrichting , gebruik en beheer van het landschap een zaak is die permanente aandacht vraagt. Een goed vormgegeven landschap kan leiden tot breed gedragen oplossingen voor nieuwe interacties of nieuwe gebruiksvormen. Immers, een landschap zonder mensen die zich ermee verbonden voelen is geen levend landschap, en kan aanleiding zijn tot gevoelens van ontworteling of zelfs conflict. Een duurzaam en veerkrachtig landschap vraagt om het delen van waarnemingen en verhalen, om dialoog over toekomstbeelden, om gezamenlijke plannen en ontwerpen, en om betrokkenheid bij inrichting, gebruik en beheer. Tijdens het Congres Het betwiste land reflecteren we op de genoemde vier thema’s en hoe deze aanleiding kunnen zijn tot onderzoek, inrichting en gebruik van het landschap.
 
Klimaatverandering: temperatuur- en neerslagpatronen veranderen, planten en diersoorten verleggen hun arealen, landschappen krijgen nieuwe invullingen.
 • conflict: over grenzen en overschrijdingen, verlaten landbouwgronden, watertekort en wateroverlast, draagvermogen van de landschapssystemen, preventie en adaptatie
 • oplossingen: ecosysteem- en landschapsdiensten, nieuwe wildernissen, building-with-nature, watermanagement en landschapsplanning.
 
Voedselonzekerheid: voedselproductie is regionaal verschillend, steeds meer losgekoppeld van een directe consument-producentrelatie en daarmee van herkenbare landschappen.
 • conflict: over voedsel, uitputting van grondstoffen, technologieafhankelijkheid, schaalvergroting en leegloop van landschappen
 • oplossingen: kringloopsystemen, slimme klimaatbestendige landbouw, gemeenschapslandbouw. Landinrichting
 
Migratie: migratie naar Europa wordt in sommige gevallen versterkt door veranderingen in de dynamiek in natuurlijke systemen als gevolg van klimaatverandering.
 • conflict: over extern veroorzaakte verplaatsingen, huisvesting, werkgelegenheid
 • oplossingen: gemeenschapsvorming, uitwisseling van beelden over landschapsbeleving en beheertradities , bijdragen aan beheer van nieuwe landschappen, migratiebewuste stedenbouw en landschapsplanning
 
Ontworteling: mensen die zich niet thuis voelen in het landschap waar ze verblijven kunnen vervreemd raken van de maatschappij waarvan het landschap de spiegel is. Ze verliezen betrokkenheid en invloed over hun omgeving.
 • conflict: over waardering van landschappen, identificering met en eigenaarschap van het landschap
 • oplossingen: migratiebewuste stedenbouw en landschapsplanning, naoberschap, place-making, groot- en kleinschalige opvang, inzet van vrijwilligers, stadslandbouw, co-creatie, lokale betrokkenheid.
 
Voor al deze aspecten kan landschapsonderzoek, -planning en –ontwikkeling bijdragen leveren aan gedeelde oplossingen.
 
Opzet van het congres
 
Het congres Het betwiste land heeft een interactief karakter en staat open voor iedereen die zich betrokken voelt bij onderzoek, ontwerp en planning van het landschap. Het product van het congres is een actiegerichte, gezamenlijke uitvoeringsagenda.
Tijdschrift LANDSCHAP zal verslag doen van de resultaten van het congres.
 
 
 
Informatie en contact:
Niek Hazendonk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Sander van Opstal, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.