Jubileum tlu landschapsarchitecten: 50 jaar!

Donderdag 10 september 2015
Locatie: Schip van Blauw te Wageningen
Tijdstip: 16.00 uur
 
tlu landschapsarchitecten uit Utrecht, bestaat dit jaar 50 jaar. Dit wordt gevierd met een symposium waarin het bureau zich breed presenteert.
Het is een bureau met enerzijds een duidelijk eigen signatuur en ontwerphouding, anderzijds is het zich in de loop der decennia blijven vernieuwen. Het bureau is ooit onder een andere naam begonnen: Meijers, Warnau, Hofman, Kallf tuin- en landschapsarchitecten en heeft in de loop der jaren enkele directiewisselingen gekend.
Een van de compagnons van het eerste uur formuleerde het onlangs als volgt: “Het huidige tlu landschapsarchitecten maakt veel mooie ontwerpen waaruit blijkt dat onverstoord aan hypes en modieuze invloeden voorbij gegaan wordt. Die werkwijze is altijd kenmerk geweest van de zo door Hans Warnau geïnspireerde denk- en ontwerpwijze. Fijn dat dat nog steeds gebleven is.”
 
Het feestelijke symposium wordt luister bijgezet door een aantal interessante gastsprekers: Adri van den Brink, Hoogleraar Landscape Architecture aan de WUR. Hij zal ingaan op de ‘stand van het vakgebied’ vanuit een onderwijsperspectief; Marinke Steenhuis, historica en kenner van naoorlogse wederopbouw wijken en de belangrijkste landschapsarchitecten uit deze periode, tevens schrijfster van o.m. de monografie van Jan Kalff. Zij zal een ingaan op het werk van het bureau; Tjerk Ruimschotel, stedenbouwkundige en columnist in de Blauwe Kamer. Hij zal een kritische licht laten schijnen op de positie van het vak in het veld van de ruimtelijke ordening.
De huidige directieleden Mariëtte Claringbould en Hanneke Toes geven elk een korte inleiding met een persoonlijke noot op hun werk en vakgebied. Het bureau heeft altijd een veelzijdig opdrachtenpakket gehad, waarin vooral de stedelijke context domineert. Opvallend is het grote aantal daadwerkelijk uitgevoerde projecten van de hand van tlu landschapsarchitecten.
Ter gelegenheid van deze dag wordt een magazine uitgegeven over 50 jaar tlu landschapsarchitecten.