Excursie Vlaanderen 15 t/m 18 mei 2014
 
De BNA kring Amsterdam Kennemerland organiseert samen met de NVTL van 15 t/m 18  mei een excursie naar de Vlaamse Nevelstad voor architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Thema’s, lezingen en projecten die tijdens deze excursie aan de orde zullen komen hebben betrekking op o.a. de Nevelstad als landschappelijk en stedenbouwkundig fenomeen, het historisch beladen landschap, de Open Oproep als architectonisch instrument, bijzondere (industriële) herbestemmings-projecten  en (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap in de Vlaamse context.  Er zullen vele bijzondere projecten worden bezocht: o.a. C-Mine (51N4E), Ballets C de la B (de Vylder Vinck Taillieu, verschillende werken van Stephane Beel, COOVI-toren (Xaveer de Geyter)) en  woonhuizen van Robbrecht en Daem, de Vylder Vinck Taillieu en Marie Josee van Hee.

Let op: de uiterste inschrijfdatum is 18 februari!  Informeer of er nog plek is!

De reissom wordt geschat op 480 euro pp

In dit programma staat een korte omschrijving en het voorlopig programma (ovb).

De inschrijving loopt via reisorganisatie KRAS, gebruik voor de inschrijving het aanmeldformulier