In 2014 vindt de derde Landschapstriënnale plaats in en om het grote nieuwe landschapspark Lingezegen tussen Arnhem en Nijmegen. Tijdens deze driejaarlijkse manifestatie staat de combinatie van landschap, kunst en cultuur centraal. Op 25 mei, wordt de Triënnale officieel en feestelijk geopend.

Met een zomer vol culturele, educatieve, inspirerende en opiniërende activiteiten zal de Landschapstriënnale in 2014 een fantastisch openingsfeest voor Park Lingezegen worden. Tegelijkertijd wordt deze manifestatie weer een internationale ontmoetingsplaats voor eenieder die betrokken is bij landschapsarchitectuur, landschapsontwikkeling en ruimtelijke planvorming.

Het volledige programma is terug te vinden op de website.

Park en landschap

Lingezegen wordt tijdens de Landschapstriënnale gepositioneerd in een reeks van parken waarin zich twee eeuwen visie-ontwikkeling op het ontwerpen van parken spiegelt:  het klassieke elitaire  landschapspark Sonsbeek in Arnhem, het volkspark De Goffert  voor de arbeiders in Nijmegen, natuurontwikkelingspark Meinerswijk  en het interactief ontwerp voor de Ooijpolder waarmee ‘van onderop’ het agrarisch cultuurlandschap werd herontdekt. Steeds werd vormgegeven aan het park als ruimte om dieper te kunnen ademhalen dan veelal in de drukke verstedelijkende samenleving mogelijk is.

Lingezegen

Lingezegen is de volgende stap in deze reeks parken. In Lingezegen is het agrarisch cultuurlandschap park geworden. Het grote nieuwe landschapspark Lingezegen tussen Arnhem en Nijmegen vormt een vernieuwend groen hart van een regio die exemplarisch is voor de uitdagingen voor de ruimtelijke planvorming in Nederland: een verstedelijkende rivierendelta waar de 21ste eeuwse verhouding tussen mensen en hun landschap vorm krijgt.

Organisatie Triënnale

In 2008 heeft de eerste Triënnale in Apeldoorn plaatsgevonden. Honderdduizenden bezochten de tentoonstellingen en manifestaties en de (inter- )nationale vakwereld nam deel aan een reeks boeiende congressen en debatten over ons  landschap. In 2011 viel de Triënnale samen met de Groene Golflengte in Radio Kootwijk in de vorm van ontwerpateliers en congressen.

De organisatie is  in 2014 een gelegenheidssamenwerking tussen Park Lingezegen en Stichting Landschapstriënnale. De programmamakers zorgen ervoor dat zowel jeugd, professionals, ondernemers en algemeen publiek aan hun trekken komen.

Hoofdcurator is deze keer landschapsarchitect Henk van Blerck. Hij heeft in samenspraak met verschillende partijen in het gebied het programma in de steigers gezet. “Inmiddels is de samenwerking met veel partners al in volle gang. Samen zullen we met al die activiteiten de betekenis van park en parklandschap als ruimte voor mensen om dieper te kunnen ademhalen - om zich te kunnen re-creëren - benadrukken. Landschapstriënnale Lingezegen 2014 wordt fantastisch!”.

Landschapstriënnale Lingezegen 2014

De derde Landschapstriënnale vindt van 25 mei tot eind september  2014 plaats in en om het grote nieuwe landschapspark Lingezegen tussen Arnhem en Nijmegen. Tijdens deze maanden staan landschap, kunst en cultuur centraal. Het programma biedt een grote variatie waardoor zowel jeugd, professionals, ondernemers en algemeen publiek aan hun trekken komen.

Meer informatie over de Triënnale 

Meer informatie over park Lingezegen