Hoe geven ruimtelijk ontwerpers en planners de energietransitie vorm?

Woensdag 14 juni 2017 om 20.00 te Pakhuis De Zwijger (routebeschrijving)

Toegang is gratis (leden NVTL en BNSP hebben voorrang).

De Lezing 2017 wordt gegeven door landschapsarchitect Dirk Sijmons H+N+S  en wordt georganiseerd in samenwerking met de NVTL, BNSP en Pakhuis De Zwijger.

zwijger

De overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie heeft een enorme fysieke impact op onze omgeving. Denk aan windmolens in de Noordzee, woningen die van het aardgas af moeten en de aanleg van zogenaamde smart grids en warmtenetten. De opwekking en distributie van hernieuwbare energie vraagt om nieuwe infrastructuur zowel boven- en ondergronds. Kortom, werk aan de winkel voor landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, planologen, ontwerpers en andere ruimtelijke professionals. Hoe gaan we deze enorme opgave te lijf? Samen met Dirk Sijmons, vooraanstaand landschapsarchitect en schrijver van het boek 'Landschap en Energie', en andere professionals gaan we in gesprek over deze vraag. Naast de lezing worden drie pitches gegeven over de regionale aanpak en impact van energietransitie . 'Maatschappelijke spelers' discussiëren vanaf de eerste rij mee.

PROGRAMMA

20.00 - 20.10 uur Welkom

20.10 - 20.45 uur Keynote Dirk Sijmons

20.45 - 21.10 uur Pitches van drie (regionale) plannen door Posad, Rho en Kruitkok

21.10 - 21.40 uur Discussie, met publiek en 'maatschappelijke spelers':  Havenbedrijf Amsterdam,  Warmtestad,  Provincie Flevoland, Ministerie van EZ  en NUON

21.40 - 21.50 uur Afsluiting

Meer informatie of reserveer hier uw plaats.  

Met medewerking van:

  • Mariëlle Kok, Kruit | Kok Landschapsarchitecten;  Pitch energietransitie in het landelijk gebied
  • Taco Kuijers, projectmanager POSAD, Spatial Strategies;  Pitch energietransitie in de metropool
  • Guido van Loenen, Hoofd Atelier Ruimte bij Rho; Pitch energietransitie in Zutphen en omgeving

 

EN DE 'MAATSCHAPPELIJKE SPELERS'

  • Leonie van den Beuken, Afdelingshoofd Ruimte en Milieu, Havenbedrijf Amsterdam
  • Ton van Dortmont, projectontwikkelaar en - manager windenergie NUON
  • Jaap Lodders, Gedeputeerde Provincie Flevoland
  • Vera Pieterman, Plaatsvervangend directeur Energie & Omgeving, Ministerie van Economische Zaken
  • Dick Takkebos, Directeur Warmte-Stad