Omgevingstour Water als kwaliteitsimpuls

Wanneer: 6 april 2017
Waar: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Stationsplein 136 | Heerhugowaard
Hoe laat: 13:00 - 17:00
 

Neem een duik in het netwerk, haal kennis op, volg bijzondere en voorbeeldmatige casussen en deel je informatie op 6 april van 13:00 tot 17:00

 copyright foto: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

                                                      copyright foto: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Water als kwaliteitsimpuls is één van de opgaven dat als thema is vastgesteld om te worden opgenomen in de nieuwe Omgevingswet. Binnen de ruimtelijke ordening is het niet meer weg te denken. Klimaatverandering vraagt erom het gegeven water nog nadrukkelijker mee te nemen in de ruimtelijke planvorming.

Hoe kunnen opgaven in de waterbeheersing worden aangewend als een impuls voor de indeling en vormgeving van de ruimtelijke omgeving. Hoe kunnen we de vakdisciplines stedebouw en planologie inzetten om doelen te bereiken waarbij water niet zozeer als een probleem en bedreiging wordt ervaren maar als een bijzondere kwalitatieve uitdaging en bijdrage aan onze leefomgeving. Drie casushouders delen op deze middag specifieke opgaven en nodigen je uit om vanuit jouw vakdiscipline op de casus te reageren.

PROGRAMMA

13:00 Ontvangst
13:15 Plenaire presentaties
Urhahn | Ad de Bont | De Wateragenda van West-Friesland
De Urbanisten | Florian Boer | Water inspireert!

13:55 Plenaire introductie 3 casussen:
Het Kanaal van Alkmaar, lust of last | Ricsi van Beek,| Gemeente Alkmaar
Langedijk ontwikkelt met Water | Marianne Zeedijk | Gemeente Langedijk
De zeewering, stedelijk uitbreidingsgebied? | Willem Stam | Gemeente Den Helder & Jolanda de Schiffart | Arcadis

14:30 Pauze

15:00 Verdiepingsrondes van de bovengenoemde casussen
16:30 Plenaire terugkoppeling
17:00 Afsluiting en borrel

De middag wordt gemodereerd door Jef Muhren | Mooi NoordHolland | Adviseurs Omgevingskwaliteit | Alkmaar

Meld je hier aan voor deelname

De bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en met de medewerking van de Gemeente Alkmaar, Gemeente Langedijk en Gemeente Den Helder.

BNSP II                       Hoogheemraad