GEREGISTREERDE TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTEN


Het Architectenregister van het Bureau beschermt de architectentitel, verduidelijkt de waarde, stimuleert de samenwerking tussen partijen in het vakgebied en schept goede voorwaarden voor alle (toekomstige) ingeschrevenen om de beroepsstage met succes af te ronden en voor een leven lang leren.

Voor alle informatie over de Academische Titels (architecten) en de verschillende reglementen verwijzen wij u naar het Bureau Architectenregister.

REGISTRED GARDEN AND LANDSCAPING ARCHITECTS

The Bureau Architectenregister protects the architects' title, clarifies the value, encourages cooperation between parties in the professional field and creates good conditions for all (future) registered for successfully completing the professional traineeship and for lifelong learning. 
 
For all information about the Academic Titles (Architects)  and the various regulations, please refer to Bureau Architectenregister.