> Promotiefolders

Om het vakgebied te kunnen promoten in binnen en buitenland heeft de NVTL een aantal folders gericht op specifieke vakonderdelen.

U kunt de volgende folders via het secretariaat verkrijgen

  • Brochure Het ontwerpen van een tuin is maatwerk (2012) Informatiebrochure gericht op de particuliere opdrachtgever (gratis) Ook verkrijgbaar in het Engels.
  • Brochure Gezond Ontwerp, betekenis van tuin- en landschapsarchitectuur in de zorg (jaarthema 2009), € 5,- excl. verzendkosten
  • Brochure Aan de wandel met de NVTL…door het landschap van de overheid (jaarthema 2005), € 5,- excl. verzendkosten
  • Tuin & Landschap, themanummer ‘Tuinen bij zorgcentra’ (december 2009), € 5,- excl. verzendkosten
  • Tuin & Landschap, themanummer ‘Boerenerven’ (november 2011), € 5,- excl. verzendkosten
  • De Nieuwe Regeling/Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur, adviseur (2011) (€ 9,54 excl. verzendkosten)
  • De Nieuwe Regeling/Model Basisopdracht en toelichting op rechtsverhouding (2011) (€ 6,63 excl. verzendkosten)
  • De Nieuwe Regeling/STB toelichting en takenoverzicht (2009) (€ 6,36 excl. verzendkosten)

> Jaarverslagen

Het bestuur van de NVTL publiceert elk jaar een jaarverslag waarin zij verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de activiteiten. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt dit jaarverslag aan de leden voorgelegd ter goedkeuring. 

Download jaarverslag 2018

Download jaarverslag 2017

Download jaarverslag 2016

Download jaarverslag 2015

Download jaarverslag 2013

Download jaarverslag 2012

Download jaarverslag 2011