YOUNG NVTL Excursion

station Driebergen-Zeist
Datum
do 1 OKT 4:00 pm

Beschrijving

YOUNG NVTL Excursion

  

Excursion through the Area of Landgoed de Reehorst en Driebergen Ziest Station with ARCADIS

Arcadis neemt ons mee in de planvorming van Landgoed de Reehorst en de gebiedsontwikkeling rond station Driebergen-Zeist waar architectenbureau Rau, interieurarchitecten Odette Ex en Arcadis aan werken.

 

https cdn.evbuc.com images 110097769 302982816760 1 original

Het gebied is zo ingericht dat een versterking van het Natuur Ecologische Netwerk (EHS) rondom Landgoed de Reehorst mogelijk is.

 

Het landschap in zijn voorheen gefragmenteerde maar waardevolle natuurgebieden is hersteld. De nadruk ligt op het dichter bij de natuur eromheen brengen van het gebied en het herstellen van de lange zichtlijnen en as die er waren. Het is tevens het eerste houten kantoorgebouw dat in Nederland is gebouwd.

 

https cdn.evbuc.com images 110097609 302982816760 1 original   

 

Deze site van 12 hectare die volledig circulair is in watergebruik en duurzaamheid, wordt de locatie voor een rondleiding voor landschapsarchitecten en aanverwante professionals. De rondleiding geeft ons de kans om de ontwerpers te bezoeken en te leren.

 

Met betrekking tot COVID-19 houden we ons aan de dan geldende regels van het RIVM, handhaven we sociale afstand en gaan we opsplitsen in groepen om het terrein te bezetten. 

 

Registeren via de website.

 

PROGRAMM 

16.00     Meetup at Driebergen-Zeist station, by bicycle storage

               Welcome and short introduction

 

16.15     Start exploring the site in groups, each with a specialist of Arcadis

18.00     Drinks at ‘Princenhof Pannenkoekenhuis’

 

 https cdn.evbuc.com images 110087861 302982816760 1 original

 

~ English below:

 

Arcadis takes us along in the planning of Landgoed de Reehorst and the area development around the station Driebergen-Zeist station worked on by Architectenbureau Rau, interior architects Odette Ex and Arcadis.

 

The area has been designed in a way to facilitate a strengthening of the Nature Ecological Network (EHS) around the Landgoed de Reehorst. Landscape in its previously fragmented but valuable natural areas has been restored. There is an emphasis on bringing the area closer to the nature around it and restoring the long sight lines and axis that existed. It is also the first wooden office building constructed in the Netherlands.

 

This 12 hectare site which is completely circular in its usage of water and sustainability will be the location for a guided tour for landscape architects and allied professionals. The tour gives us a chance to visit and learn from the designers.

 

Regarding COVID-19, we adhere to the then applicable rules of the RIVM , maintain social distancing and will split up into groups to occupy the site.

PROGRAMM 

16.00     Meetup at Driebergen-Zeist station, by bicycle storage

               Welcome and short introduction

 

16.15     Start exploring the site in groups, each with a specialist of Arcadis

18.00     Drinks at ‘Princenhof Pannenkoekenhuis’

 
What do you want to do ?
New mail