Presentatie advies Raad voor Cultuur en College van Rijksadviseurs

Park vliegbasis Soesterberg
Datum
do 5 MRT 9:30 am

Beschrijving

Presentatie advies Raad voor Cultuur en College van Rijksadviseurs op 5 maart
Tijdens de Nationale Dialoog Bouwcultuur op 5 maart maken de Raad voor Cultuur en het College van Rijksadviseurs hun advies openbaar over de Nederlandse uitwerking van de Europese Verklaring van Davos 2018. Op verzoek van de minister van OCW adviseren de raden hoe we in de Nederlandse context invulling kunnen geven aan een kwalitatief hoogwaardige Europese Baukultur, vastgelegd in deze verklaring.

 

Het debat over bouwcultuur, oftewel de opdracht om onze leefomgeving te verbeteren in architectonische, ecologische, kunstzinnige, sociale en duurzame zin, is actueel. De pers bericht veelvuldig, en recent nog, over de ‘verdozing’ van ons land en over de manier waarop wij Nederland inrichten. En niet eerder waren we op zoveel fronten tegelijk aan het werk: woningbouw, energietransitie, waterberging, nieuwe infrastructuur, herbestemming, kringlooplandbouw, enzovoort. Alle investeringen die we nu doen, bepalen de context voor toekomstige generaties en werken door in de kwaliteit van onze leefomgeving. 

 

Op 5 maart 2020 starten we, in navolging van Fiks Nederland, met een landelijke manifestatie op de voormalige Vliegbasis Soesterberg. Dan organiseren de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten ’92 de Nationale Dialoog Bouwcultuur. Een dag vol perspectiefwisseling en dialoog over de toekomstige inrichting van onze fysieke leefomgeving en onze ruimtelijke, culturele en financiële ambities. Durven we ons eigen werk- en denkkader even los te laten en onbevangen nieuwsgierig te zijn naar wat anderen denken en doen?

 

Waarom?

  • Omdat de kwaliteit en leefbaarheid van onze ruimtelijke omgeving een gezamenlijk doel is.
  • Omdat bouwen ook een culturele daad is.
  • Omdat we vanuit onze bouwcultuur een bijdrage willen leveren aan het streven naar een kwalitatief hoogwaardige Europese Baukultur, vastgelegd in de Verklaring van Davos 2018
  • Omdat de nieuwe Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie (en ook de vervanging van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp, ARO) vragen om integrale belangenafweging en nieuwe werkvormen, door alle vertrouwde instituties en (bestuurs)lagen heen.

 

Wat?
Ontdek het unieke programma en de werksessies, met o.a. Marleen Stikker, Floris Alkemade, Fotograaf des Vaderlands Dirk van der Burg, Marijke van Hees en Leen Verbeek, het Pact van Soesterberg, het kunstwerk Secret Operation 610. Gaan bouwers (BAM, Ellen Masselink), de duurzame energiebranche (NVDE, Olof van der Gaag), kunstenaars en ontwerpers (Kunsten ‘92, Jeroen van Erp) en projectontwikkelaars (Neprom, Désirée Uitzetter) hun nek uitsteken voor een kwalitatief hoogwaardige bouwcultuur, of doen ze dat allang?

 

Voor wie?
Voor professionals die dagelijks werken aan de ruimtelijke en culturele toekomst van Nederland, maar elkaar niet, te weinig of alleen op vertrouwd terrein spreken: ontwerpers, adviseurs, bouwers, kunstenaars, investeerders, erfgoedprofessionals, architecten, projectontwikkelaars, energiebedrijven, opdrachtgevers en bestuurders. 

 

Waar + wanneer?
5 maart 2020 van 10.00 tot 17.00 uur inclusief terreinverkenningen en afsluitende borrel.
Inloop 9.30 uur. Start programma 10.00 uur.
Park Vliegbasis Soesterberg: Shelter 611, Commandobunker, Secret Operation 610.
Hertenlaan, Den Dolder. 
Toegang: € 150 inclusief lunch, borrel en publicatie

 

Met wie? 
De Nationale Dialoog is mede mogelijk gemaakt door: 
De ministeries van OCW en BZK, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het College van Rijksadviseurs. 
Samenwerkingspartners: 
BNA, BNSP, Bouwend Nederland, DutchCulture, Federatie Grote Monumentengemeenten, NEPROM, NVDE, Planbureau voor de Leefomgeving, Raad voor Cultuur, Studio Frank Havermans, Topteam Creatieve Industrie, VAWR en Vereniging Deltametropool.
Organisatie: 
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten ‘92

 

Aanmelden
Meldt u zich hieronder snel aan:

Graag tot 5 maart!