Laten we een internationale standaard voor tuin- en
landschapsarchitectuur ontwikkelen!  logo vert

 

IFLA Survey Global Professional Standard

De International Federation of Landscape Architects (IFLA), waar de NVTL lid van is,
voert in samenwerking met de Council of Landscape Architecture Registration Boards
(CLARB) een wereldwijd onderzoek uit naar de beroepspraktijk van landschapsarchitectuur.
IFLA heeft daarom samen met ons een vragenlijst “Task analysis” ontwikkeld om
inzicht te krijgen in de huidige beroepspraktijk.
 

We vragen u om deze vragenlijst in te vullen, zie https://www.surveymonkey.com/r/IFLA 

De resultaten zullen worden gedeeld met alle deelnemers en de gegevens zullen worden geanalyseerd. Dit is de eerste stap en een wezenlijk onderdeel van de ontwikkeling van de wereldwijde professional standaard voor landschapsarchitectuur. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk Nederlandse landschapsarchitecten deelnemen aan dit onderzoek.

Het onderzoek bevat vragen over typen projecten en werkzaamheden en daarnaast enkele demografische gegevens. Tevens is het mogelijk zelf aanvullende informatie toe te voegen, als er bijvoorbeeld aspecten gemist worden. Het invullen van de vragenlijst kost ca. 10 minuten. U kunt tussendoor altijd stoppen om later door te gaan (met behulp van dezelfde verbinding en ingeschakelde cookies).
Individuele antwoorden zullen vertrouwelijk worden behandeld en de resultaten worden alleen gerapporteerd in het totaal. De gegevens zullen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Gelieve deze e-mail door te sturen aan andere landschapsarchitecten via sociale media en andere communicatiemiddelen om het onderzoek te promoten (dit bericht is nu naar alle NVTL leden verzonden).
Dank voor uw tijd om IFLA en de vakgemeenschap te helpen beter inzicht in de huidige stand van de praktijk te krijgen!

Met vriendelijke groeten,

Gertjan Jobse en Niek Hazendonk
NVTL vertegenwoordigers voor IFLA