In Memoriam Jan Voskens

Tot ons grote verdriet is onze vakgenoot en buitengewoon verenigingslid Jan Voskens op 12 februari jongstleden overleden.

Jan Voskens heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor de ontwikkeling en de organisatie van het vakgebied van de tuin- en landschapsarchitectuur. Jan Voskens was vele jaren lid van het VTL- en later het NVTL bestuur.

Hij heeft zich sterk gemaakt voor een Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur, een vereniging voor mensen die het vakgebied een warm hart toedragen, inclusief de bureaubelangen en de bescherming van het vak, open voor iedereen.

De NVTL is in 1983 mede door zijn inzet ontstaan uit de fusie van de VTL en de BNT.

Meer dan 10 jaar is hij voor de NVTL vertegenwoordiger voor de IFLA (International Federation of Landscape Architects) geweest. In 1989 is hij ook één van de medeoprichters van de EFLA (European Foundation for Landscape Architecture). Bij het 25 jaar bestaan van de EFLA is hij daarvoor in Oslo geëerd voor zijn rol bij de oprichting,  en is hij tot Honorary Member of IFLA Europe benoemd.

Als dank voor zijn grote inzet heeft ook de NVTL hem afgelopen oktober 2015 tot buitengewoon lid benoemd.

We zullen hem ons herinneren als een moedig en visionair man met passie voor het vak en de vereniging.