PROJECTUITVRAAG JAAR VAN DE RUIMTE 2015

Werken aan de leefomgeving van de toekomst

2015 is het Jaar van de Ruimte – een jaar dat in het teken staat van de toekomst van de leefomgeving van Nederland. Voor het eind van dit jaar wordt ernaar gestreefd een zo breed mogelijke selectie voorbeeldprojecten te verzamelen, zodat in één oogopslag zichtbaar wordt: er wordt al gewerkt aan de toekomstige leefomgeving van Nederland! We willen een podium bieden aan vernieuwende projecten; projecten die een substantiële bijdrage leveren aan de leefomgeving van de toekomst, bijvoorbeeld door verrassende coalities, alternatieve manieren van financiering, innovatieve oplossingen voor ruimtelijke uitdagingen, et cetera. Er is al een groot netwerk aangehaakt en een groot aantal projecten bekend bij het Jaar van de Ruimte, echter, dit beeld is zeker nog niet volledig en daarom willen we met deze aanvraag ons netwerk activeren hun innovatieve projecten aan te melden.

We zijn op zoek naar

-          Concrete projecten met een opdrachtgever, opdrachtnemer en financiering en aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid van verschillende partijen;
-          Projecten met een duidelijke ruimtelijk-fysieke impact;
-          Projecten die opschaalbaar en herhaalbaar zijn en in die zin een bijdragen (kunnen) leveren aan concrete opgaven waar Nederland voor staat;
-          Vernieuwende en baanbrekende projecten die experimenteel en innovatief zijn en met een benoembare innovatie werken.
 
De projectverzameling die hierdoor ontstaat, vormt uitgangspunt voor verschillende processen. In het kader van het Jaar van de Ruimte wordt een interactieve website ingericht waar via een kaart alle inzendingen op terecht komen. Deze kaart wordt onderdeel van een multimediapresentatie op de slotmanifestatie van het Jaar van de Ruimte op 15 december aanstaande. De slotmanifestatie is het startschot om aan de slag te gaan met datgene wat het Jaar van de Ruimte heeft opgeleverd: een aantal prangende opgaven, organisatieprincipes, actiehouders en voorbeeldprojecten. Dit alles dient als input voor andere lopende trajecten, zoals de Omgevingsvisie, Agenda Stad en het thema ‘Gezond Landschap’ van de NVTL.. In het kader van dit laatste traject wordt ook expliciet gezocht naar baanbrekende en innovatieve projecten op het raakvlak van het ruimtelijk, milieu en gezondheidsdomein.

Alle plannen, mits ze voldoen aan de criteria, worden op de interactieve website gepubliceerd. Daarnaast worden 10 tot 15 projecten geselecteerd door een selectiecommissie, welke verder worden uitgelicht en meer aandacht krijgen; meer ruimte voor toelichting, achterliggende gedachten en ze kunnen fungeren als boegbeeld van bepaalde perspectieven en opgaven. In dit traject trekt de organisatie van het Jaar van de Ruimte voor deze uitvraag voor inspirerende projecten gezamenlijk op met Vereniging Deltametropool, VNO-NCW, Agenda Stad, BNSP, NVTL en NL Ingenieurs.

Het tijdspad

-          Deadline inzenden: 2 oktober
-          Selectie: 16 oktober
-          Deadline verzameling extra info: 30 oktober
-          Publicatie en presentatie: 15 december

Inzenden

Meld uw project uiterlijk vrijdag 2 oktober aan via het online inschrijfformulier. Meer informatie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 010-7370340.

 

logos uitvraag projecten