De NVTL van oudsher hét platform voor ontmoeting, discussie en vakverdieping gaat zich verbreden. Mede als gevolg van de veranderde markt met diepgaande gevolgen voor het vakgebied en daarmee ook voor de vereniging gaat het roer om.

Diverse discussies met bestuur, leden en andere belanghebbenden hebben richting gegeven aan de voorgestelde wijzigingen waarover de ALV in het najaar gaat besluiten.

Een belangrijke wijziging is de invoering van een ´bureaulidmaatschap´, waarbij de koppeling gewoon lid met een bureau (contributie en bureaubijdrage) in elkaar opgaat. 
>> Lees de notitie Herziening Lidmaatschap.

Daarnaast wordt het bureaulidmaatschap opengesteld voor ontwerpbureaus in de buitenruimte. Daarmee wordt tevens de bureaulijst verbreed en is deze niet meer voorbehouden aan louter tuin- en landschapsarchitectenbureaus.
>> Lees de notitie Openstellen bureaulijst.

Synchroon aan NVTL zijn er ook veranderingen op komst bij Blauwe Kamer: naast de bekende papieren uitgave komt er een digitale uitgave. NVTL en Blauwe Kamer hebben nauw overlegd over de wijze waarop het abonnement in de toekomst aan de leden wordt aangeboden.