Een brede coalitie van overheid, bedrijfsleven, brancheorganisaties en kennisinstellingen gaat de komende decennia werken aan een waterrobuust en klimaatbestendig Nederland. Tijdens het drukbezochte Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht (9 oktober 2014) werd hiervoor het startsein gegeven. Dat gebeurde met de massale ondertekening van de intentieverklaring ruimtelijke adaptatie en de lancering van zowel een digitaal kennisplatform (www.ruimtelijkeadaptatie.nl) als een meerjarig stimuleringsprogramma. De NVTL was naast andere beroepsverenigingen één van de ondertekenaars. 

Lees meer