PERSBERICHT NVTL / VHG

10 april 2014

 

Kleuren de werkprogramma’s van de nieuwe Colleges van Burgemeester en Wethouders groen? Deze vraag stond centraal tijdens de Groene Poort op woensdag 9 april jl. Speciale gast was mevrouw Lutz Jacobi, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Het verslag van deze bijeenkomst wordt aan alle nieuwe colleges verzonden, met daarbij een uitnodiging voor de Groene Poortbijeenkomst in september dit jaar. Ook worden de colleges uitgedaagd hun plannen voor de komende vier jaar in te sturen.

Jacobi sprak over de vertaling van landelijke doelstellingen voor een groen, gezond en leefbaar Nederland naar de werkprogramma’s van de nieuwe Colleges van Burgemeester en Wethouders. Deze nieuwe colleges en hun plannen komen momenteel tot stand op basis van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Volgens Jacobi moet er in de gemeentelijke coalitieakkoorden in ieder geval aandacht zijn voor chemievrij groenbeheer, planten die bijen en vlinders aantrekken en waterbeheer. “Maak speciale plekken in en buiten de stad om water op te vangen, met natuurvriendelijke oevers.”

 

Bezuinigingen
Ingrijpende bezuinigingen op lokaal niveau én een wirwar aan wet- en regelgeving zijn volgens de ondernemers belangrijke struikelblokken waardoor er nauwelijks nog groene initiatieven van de groen komen. Hoe kunnen nationale plannen dan goed landen? “Ik zie gelukkig nog veel voorbeelden van projecten waar met weinig geld mooie ideeën zijn gerealiseerd. Op provinciaal en gemeentelijk niveau mag men wat flexibeler met de budgetten omgaan. Blijf als bestuurder niet op je potje geld zitten, werk samen. Maak een plan waarin je bijvoorbeeld water, recreatie en groen met elkaar verbindt. Hevel zo nodig wat geld over van infrastructuur over naar groenbeheer. Bewoners vinden groen belangrijk, bestuurders vaak niet, helaas.”

 

Regelgeving
Het Kamerlid gaf toe dat de regelgeving in Nederland ‘over de top’ is. “Daar hebben veel sectoren last van. Met alle wet- en regelgeving hebben we de liefde voor natuur eerder kapot gemaakt dan versterkt, denk ik.” Jacobi nodigde de ondernemers uit om van zich te laten horen wanneer ze vastlopen op dit gebied. Ook adviseerde ze hen om met de nieuwe gemeenteraadsleden en wethouders in gesprek te gaan. “Dat kan samen met anderen, bewoners of aanverwante bedrijven. Ook de branchevereniging kan helpen. Gebruik goede voorbeelden. Wat in de ene gemeente niet lukt, kan wellicht elders wel. Maak daarbij gebruik van elkaars kennis en innovaties, kijk goed om je heen, denk mee met gemeenten. Ze kunnen het niet alleen. De gemeente Rotterdam pakt dat heel actief op. Daar zet men stevig in op bewonersparticipatie. En heeft u last van ‘Den Haag’? Laat het weten.” Tot slot gaf ze aan ook te spreken namens de heer Jaco Geurts, lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Hij kon wegens onvoorziene omstandigheden niet aanwezig zijn.

 

Over Groene Poort

Groene Poort brengt vier disciplines op één platform bij elkaar: politiek, bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten. Genodigden zijn leden van de Eerste en Tweede Kamer, functionarissen bij de rijksoverheid, portefeuillehouders bij provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, kennisinstituten, bestuursleden van brancheorganisaties en directies en commissarissen van groenbedrijven met een branchevertegenwoordigende functie. De volgende Groene Poort vindt plaats in het najaar van 2014. Groene Poort is een gezamenlijk initiatief van Branchevereniging VHG en de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten, in samenwerking met Zuydgeest Communicatie.