Persbericht Stichting Rotterdam Maaskant, 6 maart 2014

 

Tuin- en landschapsontwerper Piet Oudolf (1944) is de winnaar van de Rotterdam-Maaskantprijs 2014, vanwege de passie en gedrevenheid waarmee hij al vijfendertig jaar de mogelijkheden en grenzen van de landschapsarchitectuur verkent. De jury prijst Oudolf niet alleen als creatief genie en vakman, maar vooral ook vanwege de maatschappelijke betekenis van zijn projecten. “Met zijn tuinen en parken verrijkt Oudolf het persoonlijke leven van velen en brengt hij mensen bij elkaar. Hij is in staat om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan, met professionals en amateurs, als inspirator voor vakgenoten én als partner van buurtbewoners. Daarbij heeft hij zijn kennis voor een bijzonder breed publiek toegankelijk gemaakt: in zijn boeken, als docent én in zijn ontwerpen zelf.”

Piet Oudolf is sinds 1976 werkzaam als tuin- en landschapsontwerper, eerst in Haarlem en vanaf 1982 vanuit het Gelderse Hummelo. Van meet af aan zoekt hij naar nieuwe wegen, waarbij hij planten opnieuw centraal stelt. Op die manier heeft hij een nieuw perspectief gegeven aan de landschapsarchitectuur en verwante disciplines, zowel met betrekking tot esthetiek en ecologie als op het menselijk niveau. Een project als de High Line in New York, zo vindt de jury, is meer dan een prachtig, duurzaam en kunstzinnig vormgegeven groene ruimte, waar mensen vanuit de hele wereld naar komen kijken. Het resultaat wordt ook echt door New Yorkers beleefd en gebruikt, waardoor een toegevoegde waarde ontstaat voor gemeenschappen in een grote stad. Naast zijn werkzaamheden als ontwerper, verricht Oudolf jarenlang onderzoek naar het gebruik van grassen en vaste planten in de openbare ruimte. Bij zijn woonhuis legt hij met zijn vrouw Anja een ‘proeftuin’ en een kwekerij aan. Hier ontwikkelt hij niet alleen een welhaast encyclopedische plantenkennis – de sleutel tot zijn ‘natuurlijke’ ontwerpen - maar ook talloze gewassen die inmiddels over de hele wereld gebruikt worden. Zijn kennis en kunde draagt hij over in verschillende publicaties en als (gast)docent, onder meer aan de Universiteit in Sheffield.

Voortdurende vernieuwing
Met haar voordracht stelt de jury het aloude conflict tussen natuur en stad aan de orde. Door de voortdurende groei van steden staat de leefbaarheid onder druk. Watermanagement, hittestress, voedselvoorziening, biodiversiteit, vervuiling, sociale cohesie – in de steeds dichter bevolkte stedelijke gebieden spelen veel en complexe vraagstukken. Ondertussen verandert de rol van de (terugtrekkende) overheid; initiatieven moeten steeds meer van particulieren komen. Duidelijk is dat deze vraagstukken alleen interdisciplinair, met bezieling en volharding opgelost kunnen worden. Daarbij liggen er kansen voor de inrichting van de openbare ruimte, daken van gebouwen, leegstaande panden en braakliggende terreinen. De jury meent dat het werk van Oudolf juist in deze stedelijke context van toenemende betekenis is. Niet alleen omdat hij met zijn ontwerpen de gevraagde groene kwaliteiten aan de stad kan toevoegen, maar ook omdat hij in staat is gebleken zichzelf te blijven vernieuwen, in antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen. Het pas opgerichte Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds, dat kleinschalige initiatieven voor stadstuintjes financieel ondersteunt, vindt de jury een sprekend voorbeeld. Het laat zien dat Oudolf nog altijd midden in de actualiteit staat, de volgende generatie ontwerpers kan stimuleren en hen voorzien van nieuwe bagage. De samenwerking die hij hierbij aangaat met andere vakgebieden – architectuur, stedenbouw, kwekerij – zijn daarbij essentieel. Ten slotte is dat de enige manier om de grenzen tussen de disciplines op te rekken en kennis te verrijken.

Extra dimensie voor het vak

Met zijn werk heeft Oudolf laten zien dat tuin- en landschapsontwerp nog veel meer kan zijn dan de aangename decoratie die de traditionele tuin met gazon, heg en bloemenperken biedt. Hij kwam met opzienbarende inzichten: dat een uitgebloeide bloem schoonheid bezit. Dat een tuin niet alleen in de lente en zomer het aanzien waard is, maar in de herfst een melancholische mooiheid kent, in de winter ‘heroïsch’ kan sterven. Kortom, dat de factor tijd een rol kan spelen in het ontwerp. Op die manier heeft hij daadwerkelijk een nieuwe dimensie aan het vak toegevoegd. 

Werken
Piet Oudolf ontwierp onder meer: 

-         Dream Park in Enköping, Zweden (1996)

-         Pensthorpe Nature reserve in Norfolk , Groot Brittannië (2000)

-         Lurie Garden in Millennium Park, Chicago, samen met Gustafson Guthrie Nichol en Robert Israel (2001)

-         Masterplan voor Battery Park in Manhattan, New York met de Gardens of Remembrance, samen met Saratoga landscape architects (2003-2005)

-         The Highline, New York, samen met Field Operation landscape (2009)

-         Openbare ruimte Leuvehoofd aan de noordelijke Maasoever Rotterdam, met DS+V (2010)

-         Openbare binnentuin Ichtushof Rotterdam, samen met DS+V en Van Egeraat architecten (2010)

-         Vernieuwing Westerkade Rotterdam, samen met OKRA landschapsarchitecten (2010)

-         Tuin voor het Serpentine Pavilion in Londen, samen met architect Peter Zumthor (2011)

Rotterdam-Maaskantprijs
Piet Oudolf is de 19e winnaar van Rotterdam-Maaskantprijs. Hij ontvangt de prijs op vrijdag 14 november uit handen van Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam en vanuit die functie voorzitter van het bestuur van Stichting Rotterdam-Maaskant. De toekenning is gebaseerd op voordracht van een jury die dit jaar bestond uit voorzitter Wienke Bodewes (directeur Amvest), Rob van Gijzel (burgemeester Eindhoven), Marlies Rohmer (Architectenbureau Marlies Rohmer) en Indira van ‘t Klooster (hoofdredacteur A10). 

De Rotterdam-Maaskantprijs  is een tweejaarlijkse oeuvreprijs voor één of meer personen die het debat over architectuur, landschapsinrichting en stedenbouw in belangrijke mate stimuleren met publicaties, onderwijs of opdrachtgeverschap. De prijs is in 1978 ingesteld door de Rotterdamse architect Hugh Maaskant en bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 25.000,-.

In de oneven jaren wordt de ‘Jonge’ Maaskantprijs uitgereikt, een aanmoedigingsprijs voor jonge architecten, landschapsarchitecten of stedenbouwers tot 35 jaar, waarbij het  architectonisch of stedenbouwkundig werk voorop staat.