Houten, 27 september 2013    

Groene Poort over groen in stedelijk gebied

Samen werken aan vernieuwende ideeën voor een groene stad

 

De Groene Poort die Branchevereniging VHG samen met de NVTL op 25 september organiseerden, stond in het teken van het belang van een groene omgeving in en om de stad. Als speciale gast was aanwezig Alexandra van Huffelen, wethouder duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte van de gemeente Rotterdam. Zij maakte duidelijk dat vergroenen mogelijk blijft in tijden van bezuinigingen. De toekomst ligt in samenwerking, burgerparticipatie en ruimte voor commerciële initiatieven om groen te financieren.

 

“Ondernemers, gemeenten en buurtbewoners moeten elkaar opzoeken met vernieuwende ideeën om de stad te vergroenen. En dat kan vaak zonder dat dat bakken geld hoeft te kosten”, aldus wethouder Van Huffelen. Zij ondersteunde deze stelling met tal van praktijkvoorbeelden uit haar stad. “Rotterdam heeft veel geïnvesteerd in groen en wil dat ook blijven doen. Het maakt de stad aantrekkelijker, veiliger, gezonder en prettiger. Het heeft ons de titel ‘op 1 na groenste stad van Nederland’ opgeleverd. Maar er is niet altijd veel geld en sturing van de gemeente nodig. Vooral ook de (kleinere) initiatieven van particulieren en ondernemers zijn waardevol. Zo zijn er bijvoorbeeld op tal van plekken in de stad buurtmoestuinen en wijktuinen ontstaan, zijn daken vergroend en extra bijenkasten neergezet. Ook vindt er op veel plaatsen stadslandbouw plaats. Soms als particulier initiatief, soms als commerciële activiteit.”

Rotondespecialist
Joop Spijker, projectleider bij Alterra Wageningen Universiteit, bracht naar voren dat veel gemeenten minder geld hebben voor groen en dat ze worstelen met het maken van keuzes. Hoe kan bewonersparticipatie helpen bij deze moeilijke opgave? Van Huffelen gaf aan dat het belangrijk is dat de gemeente groene initiatieven makkelijk maakt. “We bieden ruimte en soms ook tools om groene initiatieven te ontplooien. Er is bijna niemand die groen geen goed idee vindt. Wel blijft het nodig om de winst die groen oplevert te blijven benadrukken. Ook de commerciële activiteiten zijn belangrijk. Zo zijn er hier bedrijven die rotondes ‘adopteren’ in combinatie met groen. Op braakliggende terreinen verbouwen ondernemers olifantsgras voor biomassa. Zo worden we steeds inventiever en ontdekken we nieuwe manieren om groen te financieren. VHG-leden kunnen daar ook aan bijdragen. Bijvoorbeeld door ‘rotondespecialist’ te worden, te adviseren over groen dat je niet hoeft te schoffelen, beplanting te leveren die bijen en vlinders aantrekt enzovoorts.”

 

Experimenteren
Onderzoeker Jolanda Maas noemde Rotterdam een mooi voorbeeld en vroeg zich af waarom niet meer steden deze aanpak hanteren. “Er zijn wel meer steden waar men op deze manier bezig is”, aldus Van Huffelen. “Het hangt ervan af hoe ‘groen’ men al is en of men durft te experimenteren. Hier in Rotterdam schuwen we dat niet. We worden steeds creatiever. En de mensen vinden dat prettig.”

 

Eigenaarschap

VHG-directeur Egbert Roozen constateerde dat het eigenaarschap van de openbare ruimte verschuift van overheid naar bedrijfsleven en burgers. Wat Van Huffelen betreft is dit een positieve ontwikkeling, die ook na de crisis mag blijven voortduren. Zij belichtte kort ook nog de aandacht van de stad voor het versterken van de relatie met het platteland. Eerder dit jaar is een Voedselraad geïnstalleerd. Deze raad gaat zorgen voor uitbreiding en professionalisering van de stadslandbouw. Ook werkt de stad aan het versterken van ecologische zones voor planten en dieren, het verbreden van het assortiment bomen en het realiseren van meer groene speelplekken.

Over Groene Poort

Groene Poort brengt vier disciplines op één platform bij elkaar: politiek, bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten. Genodigden zijn leden van de Eerste en Tweede Kamer, functionarissen bij de rijksoverheid, portefeuillehouders bij provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, kennisinstituten, bestuursleden van brancheorganisaties en directies en commissarissen van groenbedrijven met een branchevertegenwoordigende functie. De volgende Groene Poort vindt plaats in het voorjaar van 2014. Groene Poort is een gezamenlijk initiatief van Branchevereniging VHG en de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten, in samenwerking met   Zuydgeest Communicatie.

Filmverslag

Bekijkeenkort een kort filmverslag van de laatste Groene Poort op de website van de VHG