Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft besloten dat de tijdelijke BTW-verlaging uit het Woonakkoord van minister Blok ook voor architectenwerkzaamheden kan worden toegepast. Deze verlaging is het gevolg van een succesvolle lobby van de BNA.

De 6% btw regeling geldt ook voor de kosten van de tuin- en landschapsarchitect voor het ontwerpen en maken van tekeningen voor renovatie, herstel en onderhoud van particulier bezit zoals een landgoed of tuin. Het verlaagde tarief is alleen van toepassing op de arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen. Dit alleen als de tuin- en landschapsarchitect het project ook daadwerkelijk in zijn geheel begeleidt dan wel de directie voert. Voor opgaven in de openbare ruimte geldt nog steeds het reguliere btw-tarief.

De regeling gaat van start op 1 maart 2013 en loopt tot 1 maart 2014.

Bij de vorige tijdelijke BTW-verlaging bij renovaties in 2010 waren architectenwerkzaamheden expliciet uitgesloten. Kamervragen daarover mochten destijds niet baten. De BNA heeft de staatssecretaris er nu van weten te overtuigen dat dit niet uit Europese regels voortvloeit zoals destijds werd gedacht. De BNA wees daarbij ook nadrukkelijk op de concurrentievervalsende aspecten van de vorige regeling. Toen mochten aannemers het verlaagde BTW-tarief toepassen op werkzaamheden als ontwerp, tekeningen vervaardigen en coördinatie, terwijl architecten hiervan expliciet waren uitgesloten. Dat is in strijd met het principe van ‘eenzelfde verrichting, eenzelfde tarief’.

De volledige inhoud van de regeling vindt u op de website van de Rijksoverheid. Voor specifieke vragen kunt u het beste terecht bij de Belastingdienst of uw belastingadviseur. Omdat er nog veel vragen zijn vanuit de ontwerpwereld over wat er precies wel en niet onder het lagere btw-tarief valt, zal de belastingdienst op korte termijn meer gedetailleerdere informatie verstrekken. Zodra dit bekend is zullen wij dit bericht aanvullen. 

Bron: BNA persbericht 1 maart / NVTL secretariaat

Datum: 6 februari 2013