MG 6358
                                                                                                      Foto's: Ferry Streng (Arcadis)

Afgelopen donderdag 1 oktober…

Als je station Driebergen-Zeist passeert dan zie je er tegenwoordig een prachtig en integraal ontworpen station, met aansluitend het landgoed De Reehorst en de Triodos Bank.

Samen met Arcadis Landscape Architecture & Urbanism heeft YOUNG NVTL een excursie georganiseerd naar deze projectlocatie. Ondanks de corona-maatregelen en het weer kwamen er zo’n 40 mensen op af, verdeeld in groepen. Waaronder veel studenten (Van Hall-Larenstein), maar bijvoorbeeld ook betrokkenen die mee hebben gewerkt aan het ontwerp.

Zeven teamleden van Arcadis namen ons mee in het verhaal van het station en het landgoed. Het station, vertelt door 2 architecten, heeft een slimme doorgang onder het station zodat het fiets- en autoverkeer niet meer kruist met de spoorweg. Daaronder bevindt zich ook nog een grote fietsenparkeerplaats. De landschapsarchitecten nemen ons mee door het landgoed, dat verrassende plekjes kent; een beukenlaan, ecologische poel, theater en fraai vormgegeven paden en bruggen.

Met enkelen doen we op eigen gelegenheid nog een kleine borrel in pannenkoekenhuis Princenhof na de excursie

We kijken terug op een geslaagde excursie in hartje Nederland. We laten je snel meer weten over de volgende activiteit.

   MG 6272    MG 6398

Last Thursday October 1 ...

As you pass Driebergen-Zeist station, you now see a beautiful and integrally designed station, connected to estate The Reehorst and the Triodos Bank.

YOUNG NVTL organized an excursion to this project location together with Arcadis Landscape Architecture & Urbanism. Despite the corona measures and the bad weather forecast, about 40 people came, divided into groups. Including many students (Van Hall-Larenstein), but also those involved who contributed to the design.

 MG 6319 `   MG 6386

 Seven Arcadis team members took us through the story of the station and the estate. The station, as explained by 2 architects, has a smart passage underneath the station so that the bicycle- and car traffic no longer intersects with the railway. Below that it also accommodated a large bicycle parking space. The landscape architects take us through into the estate, which has a variety of spaces; a beech avenue, ecological pool, theatre and beautifully designed paths and bridges.

Some of the group joined us for a small drink in pancake house Princenhof after the excursion.

We look back on a successful excursion in the heart of the Netherlands. We also look forward to  letting you know more about the next activity soon!