Opmaat Landschapstriënnale 2021 met hoopvolle woorden van CdK Wim van de Donk voor het landschap in het post-coronatijdperk 


"Verbindend denken, ondernemend denken, verbeeldend denken.  Dat is waar het belang van het landschap ons nu om vraagt"
 
 
 Scheidend Commissaris van de Koning Wim van de Donk tijdens de Waakvlam bijeenkomst van de Landschapstriënnale 2021. Foto: J. en M. Claassen
 
De vijfde editie van de Landschapstriënnale zou plaatsvinden in september 2020 met Van Gogh Nationaal Park als gastregio. In verband met de coronabeperkingen is het programma verplaatst naar april 2021. Om de energie en het enthousiasme richting het voorjaar vast te houden en de ontwikkeling van het Van Gogh Nationaal Park te stimuleren, organiseerden de Landschapstriënnale 2021 en Van Gogh Nationaal Park op 31 augustus een “Waakvlam bijeenkomst” in het Heerkenshuis te Udenhout. 
 
De bijeenkomst startte met een inspirerende beschouwing van (scheidend) Commissaris van de Koning Wim van de Donk over het landschap in het (post) coronatijdperk. "Verbindend denken, ondernemend denken, verbeeldend denken. Dat is waar het belang van het landschap ons nu om vraagt", aldus van de Donk. 
 
Landschapslaboratoria in beeld
In april 2021 vormen tien Landschapslaboratoria de ruggengraat van de Landschapstriënnale. Ze zijn gericht op maatschappelijke thema’s, zoals bijvoorbeeld water, energie, gezondheid en biobased bouwen. Ze vinden plaats op locaties verspreid in Van Gogh Nationaal Park en duren elk minimaal een dag. Op de Waakvlambijeenkomst kwamen in de video 'High Green - Innovating the Landscape' de gangmakers van deze Laboratoria aan het woord, met toelichting van curator Marco Vermeulen. 
 
Status Nationaal Park 
Van Gogh NP heeft de ambitie om de status van Nationaal Park te verkrijgen; het eerste Nationaal Park 'nieuwe stijl' in Nederland, met meerwaarde voor de natuur, de mensen en de regionale economie in Brabant. Die status zet het gebied extra op de kaart en vormt een krachtige motor voor verdere gebiedsontwikkeling. ‘Ons masterplan is afgelopen maart overhandigd aan de Minister van LNV. We verwachten eind maart 2021, tijdens de Landschapstriënnale duidelijkheid over onze aanvraag voor de status van Nationaal Park te mogen ontvangen’, aldus Yvo Kortman, voorzitter van Van Gogh Nationaal Park. 

Inmiddels wordt deze ontwikkeling in midden-Brabant gedragen door 45 partners, bestaande uit gemeenten, provincie, waterschappen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. De landschapslaboratoria zijn mooie voorbeelden van innovatieve samenwerkingsvormen die blijvend bijdragen aan de ontwikkeling van het Van Gogh NP. 

Resultaten
Eric Luiten, voorzitter van de landelijke Stichting Landschapstriënnale, ging tot slot met de aanwezigen in gesprek over de wijze waarop de Landschapstriënnale de ontwikkeling van het Van Gogh Nationaal Park het beste kan ondersteunen. En hoe het landschap van Nederland met de resultaten daarvan zijn voordeel kan doen.
 
Achtergrondinformatie Landschapstriënnale 2021 en Van Gogh Nationaal Park 
Samen met ontwerpers, experts, bewoners, ondernemers, kunstenaars, agrariërs en beleidsmakers grijpen we in april 2021 de uitdaging aan om tijdens de Landschapstriënnale een breed gedeelde landschapsdiscussie te voeren. In verschillende Landschapslaboratoria, verspreid over het Van Gogh Nationaal Park, bekijken we een maand lang hoe moderne nutsfuncties – zoals logistieke loodsen, windmolens, woongebieden, circulaire landbouw – kunnen leiden tot prettige en mooie landschappen. Maar ook tot landschappen die economisch weer aan waarde kunnen winnen. Waardoor we ze met vertrouwen kunnen overhevelen naar volgende generaties en wellicht iets minder hoeven terug te grijpen op kostbare maatregelen voor bescherming en behoud. De exacte programmering van de Landschapstriënnale volgt later dit jaar en wordt (onder andere) op de website gepubliceerd. 


 Op de fundamenten van de oude steenfabriek in Udenhout werd buiten en op 1,5 meter afstand de Waakvlam bijeenkomst gehouden. Foto: J. en M. Claassen. 

 

 
What do you want to do ?
New mail