Beeld gebiedsontwikkeling

Photo by Korhonen on Unsplash

Als vertegenwoordigers van tuin- en landschapsarchitecten wil NVTL samen met de andere ruimtelijke ontwerpers graag een bijdrage leveren aan een overkoepelende aanpak voor het landschap van Nederland. Door structureel rond de tafel te zitten met de opdrachtgevers - publiek en privaat -, kunnen we er samen voor zorgen dat de aard van de opgaven helder wordt benoemd en de opgaven ook gericht worden geadresseerd. Uiteindelijk moet de inzet van ontwerpkracht leiden tot nieuwe steden en landschappen, en niet dat Nederland een optelsom wordt van individuele woonwijken, bedrijfsterreinen, zon- en windparken en landbouwenclaves. Lees hier het hele artikel.