VERSLAG in PDF van de Studiemiddag NVTL/WLO: De relatie tussen de Germaanse en Nederlandse landschapsbescherming en -planning.

Deze middag werd georganiseerd op 14 februari, door de WLO samen met de NVTL (Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur) in het kader van de tentoonstelling “Design van het Derde Rijk” over de wederzijdse invloeden tussen Duitsland en Nederland in de jonge zich ontwikkelende landschapsplanning en natuurbescherming.

Het nazisme was een racistische ideologie gebaseerd op het sociaal-Darwinisme. Niet verwonderlijk dat bij de opkomst en tijdens het korte bestaan van het Derde Rijk er opvallend veel aandacht was voor de natuur en het landschap. De natuurbescherming, ecologie en tuin- en landschapsarchitectuur ontwikkelden zich in het begin van de twintigste eeuw, maar braken juist in de jaren dertig en veertig door en namen onder de nazi’s bijzondere Volks-Germaanse vormen aan. Met het meewerken aan de grootschalige infrastructuurprojecten als de Autobahnen en aan zowel de Westwall als de Atlantikwall maakte de tuinarchitectuur de sprong naar de grote schaal. De natuurtuinbeweging vond zijn wetenschappelijke uitwerking in de prille plantensociologie, die leek aan te sluiten bij het “Blut und Boden” adagium. De Völkische invloeden culmineerden tenslotte in een totale landschapsplanning bij het “eindeutschen” van de veroverde gebieden in het Oosten.

Na en zelfs in de oorlog vindt er uitwisseling van gedachtegoed, praktijkervaring en kennis plaats tussen Duitsland en Nederland. Het wederopbouwlandschap van Nederland is er mede door beïnvloed. 

In samenwerking met Niek Hazendonk kreeg op de tentoonstelling ook de rol van de landschapsarchitectuur aandacht en is er uniek materiaal van ontwerpen van de landschapsarchitecten Hübotter en Wiepking tentoongesteld.

Op de website van het Designmuseum vind je achtergrondinformatie en artikelen bij de tentoonstelling.