NVTL leden: Wij kunnen niet zonder jullie feedback en inbreng.

hoogste hoekmening van mannelijke webontwerper op het werk 1098 20534 002

 

Corona heeft de wereld en zeker ook Nederland in z’n greep. Ook de ontwerpsector zoekt binnen deze context naar nieuwe werkvormen. De NVTL is de afgelopen periode actief in gesprek gegaan met een brede doorsnede van het vakgebied. ‘We houden zo contact en het geeft ons overzicht waar we als tuin- en landschapsontwerpers staan gedurende het werken in ‘Coronatijd’. In deze extra nieuwsbrief delen èn vragen we observaties en reacties van ontwerp- en ingenieursbureaus, maar ook tuinontwerpers, publieke en gemeentelijke diensten, van groot tot klein.

  • Wat is de invloed van de omslag van fysieke werkomgeving naar online omgeving?

Globaal is het overal goed gelukt om op korte termijn op online werken over te gaan. Er is veel flexibiliteit en er werden nieuwe manieren gevonden om op een digitale manier door te werken aan projecten. Her en der zijn er nog wat technische problemen rondom software en toegankelijkheid tot bestanden voor mensen buiten de eigen organisatie. Er blijkt behoefte aan meer kennis over het digitaal organiseren van participatie of inspraak rondes. 

  • Hoe bevalt thuiswerken?

Het combineren van werk met het thuisonderwijs van kinderen is een hele opgave voor velen. Het is soms ook zoeken naar een balans tussen werk en privé en om het gevoel vast te houden dat je onderdeel bent van een team of een bedrijf. De meer informele gesprekken en brainstorms worden gemist.

  • Lopen de opdrachten en projecten door?

Op middellange en langere termijn zijn er zorgen over de hoeveelheid nieuwe opdrachten. Juist ook bij ZZP’ers en mensen die in een flexibele schil werken. Men probeert het eigen werkveld te verbreden en te zoeken naar spreiding van het werk. Internationaal blijkt er veel verschil. Vanuit bureaus die in Azië werken krijgen we signalen dat het werk daar weer vol wordt opgepakt, met behoud van de originele planning.

Het is belangrijk dat opdrachtgevers, van publiek tot privaat, juist ook in deze tijd nieuwe opdrachten blijven geven en niet gaan afwachten vanuit Corona. We zien hier een rol voor de NVTL. Het blijven agenderen van de ruimtelijke ontwerpopgave en het zoeken naar nieuwe allianties, en stimuleren van opdrachtgevers.

 Uitwisselen kennis: vragen rondom contracten en zaken als werktijdverkorting. De NVTL deelt met brancheorganisaties BNSP en BNA en de stichting Fonds Architecten (SFA) de kennis om vragen rond het coronavirus te beantwoorden. Hoe kan men straks de anderhalve meter op kantoor toepassen, is de vraag. De NVTL volgt op wat straks kan bijdragen aan een gezond ontwerpklimaat. Kijk hiervoor op de website van de BNA.

  • In mei, tijdens onze jaarlijkse leden enquête schenken we ruim aandacht aan de gevolgen en invloed van de coronacrisis.

 

Breng ons op de hoogte van jullie voorbeelden van geslaagde oplossingen en ervaringen, ook als je een niet genoemd probleem tegenkomt.

Succes in deze bijzondere tijd, en blijf gezond. 

Met vriendelijke groet, 

NVTL bestuur en bureauteam.

Voor meer informatie over regelingen van de overheid voor onze sector hebben we op onze website een speciaal Coronadossier gemaakt.