NVTL werkt aan initiatief vakgemeenschap ruimtelijke ontwerpers

Een jaar geleden hield de NVTL met de BNSP de slotmanifestatie van het NOVI project  Regio van de Toekomst. Bij de lancering van de NOVI hebben we samen met BNSP en BNA met het manifest ‘Bouwen aan het Nederland van de Toekomst’ een oproep gedaan aan de overheid om ontwerpend onderzoek in te zetten voor de grote opgaven die voorliggen. Sindsdien zijn er in de vakwereld  en daarbuiten vele initiatieven ontstaan en oproepen gedaan om regie van de overheid invulling te geven met ontwerpkracht. Denk aan het Pact van Soesterberg, Verder met Davos de Novi Alliantie en de publicatie ‘Klein land, grote keuzes van Denkwerk.

De NVTL is van mening dat het nu de hoogste tijd is om als vakgemeenschap van ruimtelijk ontwerpers de krachten te bundelen en een gemeenschappelijk aanbod te doen aan de (rijks)overheid voor hert instellen van een nationaal platform voor ontwerpend onderzoek voor de transitie van Nederland. Negen vakgenoten uit onze gelederen, te weten Jannemarie de Jonge, Sylvia Karres, Gijs van den Boomen, Jan Janse, Ben Kuipers, Erik Luijten, Paul Roncken, Hank van Tilborg  en Peter Veenstra, hebben een ‘rond de tafel gesprek’ gevoerd over dit onderwerp. Het resultaat van dit gesprek gaf het bestuur de basis voor een rondgang langs zusterverenigingen in het ruimtelijk ontwerp met als doel een coalitie te smeden rond een gezamenlijk op te stellen propositie.

We houden jullie op de hoogte van de voortgang.

 

Meld je aan bij het secretariaat als je meer wilt weten en bij wilt dragen aan het tot stand brengen van dit initiatief.

 

 

 

 

debat project NVTL